Foto: José Manuel Dias

WILLEMSTAD – Het Crimininaliteitsfonds Curaçao, bedoeld voor projecten op het gebied van misdaadbestrijding, zal binnenkort over grote sommen extra geld kunnen beschikken. Het gaat onder meer om geld dat in beslag is genomen van Robbie Dos Santos, de eigenaar van Robbie’s Lottery. Oud-minister van Justitie Ornelio Martina (PNP) is bang dat het extra geld uit het fonds voor oneigenlijke doelen kan worden gebruikt.

“Voordat ik als minister aftrad, gaf ik de Stichting Overheidsaccountantbureau (SOAB) de opdracht alle procedures van het Criminaliteitsfonds na te kijken en een beter systeem van ‘checks en balances’ in te voeren dat het juiste gebruik van inbeslaggenomen geld in de zaak-Bientu garandeert”, aldus de vroegere bewindsman. Hij vreest dat van buitenaf druk kan worden uitgeoefend op het personeel dat met het Criminaliteitsfonds werkt, om de financiering van mogelijk oneigenlijke projecten mogelijk te maken.

Ex-minister Ornelio Martina spreekt met José Manuel Dias

In de zogeheten zaak-Bientu tegen Dos Santos is in totaal 72,5 miljoen gulden in beslag genomen. Daarnaast komt voor het Criminaliteitsfonds ook geld vrij uit de verkoop van eigendommen die in beslag genomen zijn door het zogeheten Afpakteam.

Bij een vonnis op 1 april 2016 in de zaak-Bientu heeft het Gerecht opdracht gegeven tot inbeslagname van 72.5 miljoen gulden van Dos Santos. Dit geld is verdeeld over diverse bankrekeningen in de Verenigde Staten (VS). Dos Santos is onder meer veroordeeld voor witwassen van geld en valsheid in geschrifte bij zijn belastingaangifte.

Hoofdkantoor Robbie’s Lottery. Foto José Manuel Dias

Geld nog niet binnen
“De sommen geld die in de VS in beslag zijn genomen in de zaak-Bientu staan nog niet op de rekening van het Criminaliteitsfonds en het Openbaar Ministerie is bezig met de procedures om dit geld vrij te krijgen”, zegt Norman Serphos, woordvoerder van het OM. Op grond van bestaande verdragen zal niet het hele bedrag van 72.5 miljoen gulden naar Curaçao komen. Een deel zal bij de Amerikaanse autoriteiten blijven, terwijl Sint-Maarten ook een deel zal ontvangen voor de medewerking aan het onderzoek van de zaak.

Slechts projecten die als doel hebben de misdaad te bestrijden komen in aanmerking om gebruik te maken van het geld van het Criminaliteitsfonds. Ex-minister Martina zegt dat hij het Criminaliteitsfonds heeft achtergelaten met 7,5 miljoen gulden, bestemd voor nieuwe projecten. In totaal is 4,5 miljoen gereserveerd voor lopende projecten.