Foto: The Daily Herald | Althea Merkman

ORANJESTAD – Meer dan 120 huidige en toekomstige gepensioneerden op Sint-Eustatius hebben een petitie ondertekend uit protest tegen de verlaging van de oudedagsvoorziening die zij hebben opgebouwd bij het PCN, het Pensioenfonds Caribisch Nederland.

Op 1 april kortte PCN de pensioenuitkeringen met 3.5 procent. Daar bovenop komt nog eens een korting van 12 procent in 2018. Het pensioenfonds, waarbij naast ambtenaren ook docenten en gezondheidswerkers zijn aangesloten, zegt geen andere keus te hebben dan de pensioenuitkeringen te verlagen, omdat de Nederlandse Bank een 100 procent dekkingsgraad vereist. Op dit moment heeft PCN een dekkingspercentage van 77. Daardoor kampt PCN nu met grote tekorten.

Edris Bennett-Merkman (links) overhandigt de petitie tegen de verlaging van de pensioenen aan liaison van waarnemend gezaghebber Julian Woodley, Sybren van Dam. Foto: The Daily Herald | Althea Merkman

Onrust
De korting op de pensioenen heeft tot onrust bij de betrokkenen geleid. Dat blijkt ook uit de vele reacties op sociale media. Een aantal bezorgde Statianen, onder wie Edris Bennett-Merkman (manager rampenbestrijding), besloten een handtekeningenactie te starten. “Wij kunnen het ons niet veroorloven om de verlaging van de pensioenen zomaar te accepteren.”

De initiatiefnemers roepen minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op er alles aan te doen om een oplossing te vinden. Lukt hem dit niet, dan kan volgens hen de belofte van de minister om armoede te bestrijden bij het vuilnis worden gezet. Want door de pensioenen te verlagen, zo menen zij, zal de armoede juist alleen maar toenemen.

Motie
Het college van gedeputeerden en de eilandsraad heeft zich in een motie eveneens tegen de verlaging van de pensioenen uitgesproken. “Gepensioneerden moeten nu al sappelen om de eindjes aan elkaar te knopen”, aldus onafhankelijk eilandsraadslid Reuben Merkman. Ook de leider van Progressive Labour Party (PLP), Clyde van Putten, stemde voor de motie. Niettemin zegt hij ervan overtuigd te zijn dat de minister niets met de motie zal doen.

Fractieleider van oppositiepartij Democratic Party (DP), Adelka Spanner, zegt dat mensen die 40 tot 50 jaar hebben gewerkt, niet met zulke problemen moeten worden geconfronteerd. “Mensen betalen nu al belasting over hun pensioenen. Zij zouden niet nog eens 15,5 procent moeten verliezen. Het college moet met het ministerie om de tafel gaan zitten om wegen en middelen te vinden om de gepensioneerden te helpen.”