Foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – Voor twaalf panden langs de carnavalsroute geldt instortingsgevaar, waarschuwt minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening Suzy Camelia Römer. Volgens architect Ronny Lobo is het probleem groter dan carnaval: “Water is veel gevaarlijk dan de trillingen van muziek en is het hele jaar een risico.”

Architect Robby Lobo in gesprek met Elisa koek

Lobo maakt zich zorgen om panden in de gehele binnenstad. Volgens de architect kunnen dagelijkse omstandigheden zoals regen en verkeer al een gevaar vormen. “Als water de muur binnendringt, kan het de muur kapotdrukken. Dat kan vrij snel gaan.” Lobo stelt dat de trillingen van muziek niet eens zo’n groot risico vormen. “Het gevaar zit ‘m vooral in mensen die gaan leunen tegen ruïnes tijdens carnaval.”

Het pleisteren van de muur biedt soms een tijdelijk oplossing.

Overvolle balkons
Een andere, zeker zo onveilige situatie tijdens carnaval, zijn volgens Lobo de overvolle balkons aan de Roodeweg. De balkons zijn soms gevuld met tientallen mensen terwijl vele gemaakt zijn voor vier à vijf mensen. “Bedenk je eens dat dit misgaat: dat is een gevaar voor de mensen op het balkon, maar ook voor iedereen beneden.”

Waarschuwing
Om feestvierders te waarschuwen worden er bordjes op de gevels van de panden geplaatst. Lobo hoopt dat deze niet worden bevestigd door timmer-of boorwerk. “Dat verergert de situatie alleen maar. Men moet gewoon uit de buurt blijven.” Lobo benadrukt dat het gevaar niet alleen voor panden geldt op de carnavalsroute, maar voor veel meer panden in de binnenstad.

Minister Römer heeft aangegeven de eigenaren van vervallen panden te hebben gewaarschuwd. Zij zijn in principe verplicht onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.