Het pand 'La mode de Paris' heeft twaalf eigenaren (foto Elisa Koek)

Het pand ‘La mode de Paris’ heeft twaalf eigenaren – foto Elisa Koek

WILLEMSTAD – Een eigenaar van een monument moet volgens de wet zelf het pand onderhouden. Toch gebeurt dit vaak niet. Volgens restauratie-architect van het monumentenfonds Michael Newton moet de overheid eigenaren dwingen een pand te onderhouden en duidelijke regels stellen.

Dit is complex, omdat veel panden onderdeel zijn van erfgoed. De erfgenamen van een monument zijn meerdere personen die soms verspreid over de hele wereld wonen.

Een bijdrage van Elisa Koek

Wie een zijstraatje van de Breedeweg inslaat, komt uit in het Stegengebied. Een authentieke wijk die grotendeels bestaat uit monumenten. Helaas zijn vele ook vervallen, zo ook het pand La Mode de Paris. Dit pand heeft twaalf eigenaren.

“Ik ben al jaren bezig de handtekeningen van mijn familie te verzamelen zodat ik als hoofdverantwoordelijke wordt aangesteld”, vertelt één van de erfgenamen Paul de Windt. “Hierna kan ik pas subsidie aanvragen. De restauratie kost zeker drie miljoen dus ik heb die subsidie echt nodig.”

Strengere handhaving
Volgens Newton speelt ook de overheid een grote rol. Sinds 10-10-’10 is er niemand binnen het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning die zich fulltime bezighoudt met monumentenzorg. “Hierdoor is er geen vast aanspreekpunt of een persoon die volledig op de hoogte is”, vertelt Newton. “De wet moet nageleefd worden en de regels moeten duidelijker.”

Monumentenfonds heeft in samenwerking met alle andere stakeholders een concept managementplan opgesteld in opdracht van Unesco. De hoop van Monumentenfonds is dat dit wordt uitgewerkt zodat de monumenten op het eiland in ere hersteld kunnen worden en hun plek op de Werelderfgoedlijst blijven verdienen.

Door Elisa Koek