Foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Gevangenisdirecteur Edward Rohan beraadt zich over de inhoud van de meest recente voortgangsrapportage over de Pointe Blanche-gevangenis op Sint-Maarten. “Het grootste struikelblok is geldgebrek.”

De voortgangscommissie vindt geldgebrek echter geen geldig excuus en is bijzonder kritisch op de gevangenisdirecteur. “De directeur laat onvoldoende zien dat hij resultaat en verbetering bereikt”, staat in de rapportage die minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties begin november aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook roept de commissie de minister van Justitie op om hard in te grijpen. Rohan: “Diverse voorstellen op gebied van personeel en middelen zijn ingediend, maar het wachten is op goedkeuring. Alles kost geld en totdat het groen licht wordt gegeven, moeten we roeien met de riemen die we hebben.”

De Pointe Blanche gevangenis op Sint-Maarten - foto: Hilbert Haar

Pointe Blanche gevangenis – foto: Hilbert Haar

Personeel
Pointe Blanche heeft volgens het rapport teveel mensen in dienst, maar te weinig werkzaam in de gevangenis. Rohan: “Dat is een deels rechtgetrokken. Personeel dat niet meer op de loonlijst staat is afgevoerd. De opvulling van de opengevallen plaatsen en de opleiding van de geschikt bevonden kandidaten gaat traag. De opleiding start weer in maart 2017”, verzucht de directeur. “Alles duurt lang hier.”

Ook met het huidig personeel onderling is niet alles koek en ei. Rohan: “Het aanspreken van ondergeschikten verloopt soms moeizaam.”

Daarnaast staan er te weinig mensen op de vloer. “Het ziekteverzuim onder het personeel is hoog en plaatst het personeel dat wel werkt onder druk”, zegt Rohan. De directeur vermoedt dat artsen toegeeflijk zijn bij het vaststellen van ziekte van werknemers. “Een medewerker moet niet te snel arbeidsongeschikt worden verklaard als dat niet nodig is.”

De directeur benadrukt dat zijn relatie met het personeel goed is. Een krantenartikel uit september waarin het personeel zijn ontslag zou eisen, doet hij af als een roddel. “Ze dachten dat ik te weinig druk uitoefende op de verantwoordelijke minister, toen heb ik uitgelegd dat het voornamelijk een probleem is van beperkte financiële middelen.” Sindsdien heeft het personeel volgens Rohan meer begrip voor de situatie.

Financiën
Rohan blijft er ondanks de kritiek bij dat een financiële injectie een wezenlijk verschil zou uitmaken voor de Pointe Blanche-gevangenis. Het eerste wat hij zou doen als er geld beschikbaar kwam, is bewakers met voldoende opleiding en ervaring aannemen. “Nu kunnen bepaalde dingen niet omdat de kennis ontbreekt, zoals bijvoorbeeld de dagbesteding.”

Volgens het rapport werken essentiële veiligheidssystemen zoals brandmelders en communicatiesystemen voor het personeel niet. Dat is volgens Rohan opgelost, alles werkt inmiddels. De werkzaamheden waren vertraagd door betalingsachterstanden.

De kritiek van de voortgangscommissie richt zich niet alleen op de directeur. Ook de minister van Justitie zou harder in moeten grijpen om grip op de gevangenis te krijgen. Daarnaast heeft de voortgangscommissie een vacature voor een lid dat Sint-Maarten vertegenwoordigt. Die is enkele maanden later nog steeds niet voorgedragen. De minister van Justitie heeft tot nu toe nog niet gereageerd op vragen van Caribisch Netwerk.

Algemene Maatregel van Rijksbestuur
Sint-Maarten was door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvRB) verplicht om de gevangenis te verbeteren. De voortgangscommissie gaf later aan dat het geen zin had als er geen vooruitgang was – of zelfs maar de wil om die te boeken.

In april heeft de voortgangscommissie overlegd met het bestuur van Sint-Maarten over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak. In het plan zijn deadlines opgenomen van de verbeterpunten. De uitvoering hiervan heeft ook vertraging opgelopen, volgens Rohan door geldgebrek.

De Algemene Maatregel van Bestuur is voor de derde maal verlengd, nadat VVD Kamerlid André Bosman een motie hiertoe had ingediend. Volgens Bosman kon de maatregel niet beëindigd worden omdat de doelen niet bereikt zijn. Om de reden gaat de commissie door met de werkzaamheden zoals voorheen en heeft nieuwe deadlines gesteld aan de verbeterpunten.