Fred Teeven (l) en Ivo Opstelten (r) - foto: Jamila Baaziz

Fred Teeven (l) en Ivo Opstelten (r) – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – Het is onzeker of Sint Eustatius -zoals tot nu toe gepland – een eigen gevangenis gaat krijgen om Sabaanse en Statiaanse criminelen onder te brengen. De kosten voor een cellencomplex voor achttien personen blijken zo hoog dat naar alternatieven gezocht wordt.

Daarbij is het onderbrengen van gevangenen in de Pointe Blanche gevangenis op Sint Maarten in elk geval geen optie. Het is volgens staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie ‘niet verantwoord daar gevangenen uit Caribisch Nederland onder te brengen’.

“De staat van de Pointe Blanche gevangenis is te slecht en er is daar sprake van ondercapaciteit”, aldus Teeven vandaag in reactie op die suggestie van PvdA-Kamerlid Roelof van Laar tijdens een debat in de Tweede Kamer over de justitieketen BES. “Sint Maarten brengt nu zelf al vaak gevangenen over naar Bonaire of Curaçao vanwege de problemen.”

Ook Van Laar’s idee voor een apart, nieuw celblok voor de Sabanen en Statianen op Sint Maarten stuit op bezwaren van Teeven: “Dat hebben we bekeken, maar dat kan niet. Bovendien is de minister van Justitie van Sint Maarten dan verantwoordelijk voor deze gevangenen. Dat levert weer een andere discussie op.”

Mogelijkheden
Teeven legt uit dat op dit moment meerdere mogelijkheden onderzocht worden. Gekeken wordt of een goedkoper cellencomplex op Statia mogelijk is, waar gevangenen dan bijvoorbeeld maximaal zes maanden vast mogen zitten.

Een andere optie die onderzocht wordt is het inrichten van ‘gepimpte politiecellen’, waar mensen maximaal 48 of 72 uur vastgehouden mogen worden. Iedereen die langer moet zitten, zal dan naar de gevangenis op Bonaire overgebracht moeten worden, zoals dat nu ook al gebeurt. “Het is toch eerder uitzondering dan regel dan mensen op Statia en Saba langere tijd vastgehouden moeten worden,” aldus Teeven.

Kleinschaligheid
De kleinschaligheid van de eilanden blijft een aandachtspunt voor Kamerleden Van Laar en Michiel van Nispen (SP). Zij vragen zich af of een roulatiesysteem zou kunnen helpen om het werk van politie, gevangenbewaarders en reclassering niet te moeilijk te maken.”Een arrestant is al snel je neef, of anders wel die van een bekende op Saba en Statia”, aldus Van Nispen.

Tegelijkertijd is de kennis van het eiland juist wel weer handig om zaken als huiselijk geweld aan te pakken. “Is er een slimme regeling denkbaar, waarbij de voordelen benut worden en de nadelen bestreden?”, vraagt Van Laar aan minister Ivo Opstelten. Die geeft daarop aan dat aan deze problemen gewerkt wordt. “Ik merk wel dat de aangiftebereidheid op de eilanden niet groot is. Daarom is de inzet van de marechaussee goed. En om de integriteit te bewaken is een roulatiesysteem onvermijdelijk.”

Psychiatrische patiënten
De kleinschaligheid is ook de reden dat het niet haalbaar is om een aparte detentiecapaciteit in te richten voor psychiatrische patiënten. Daarnaar vraagt Van Nispen.  Teeven weet daarop te melden dat er in 2013 op Saba 2 van deze gevallen waren en geen op Statia. Dit jaar staat de teller tot nu toe op 3 voor zowel Saba als Statia.

door Jamila Baaziz