Minister Ronald Plasterk - foto: Leoni Leidel-Schenk

Minister Ronald Plasterk – foto: Leoni Leidel-Schenk

DEN HAAG – Wensen voor eventuele staatkundige aanpassingen vanuit de Caribische delen van het Koninkrijk mogen op elk moment ingediend worden. Ze zijn niet gebonden aan geplande evaluaties.

Dat maakt minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties duidelijk tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting Koninkrijksrelaties.  Daarin werd ook gesproken over onder meer kinderrechten, paspoorten, bestuurlijke druk en integriteit.

De uitspraken van premier Mark Rutte, die in juli zei dat een ‘belletje voldoende was om uit het Koninkrijk te stappen’, moeten ook zo begrepen worden, aldus Plasterk.  De minister zegt geen signalen te hebben dat eilanden op korte termijn wensen hebben om hun huidige status te wijzigen en bevestigt dat spreken over lossere banden met Nederland altijd mogelijk is. In de evaluatie in 2015 kan bovendien over alle ‘reële opties’ gesproken worden, aldus de minister.

Hij herhaalt dat Nederland er niet voor kan kiezen om de banden met de Caribische delen te verbreken. De PVV hoopt dat Nederland afstand wil nemen van het handvest van de Verenigde Naties waarin dit is vastgelegd.

Paspoort
Het kabinet ziet niks in het VVD-voorstel voor een aangepast paspoort voor inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Indiener André Bosman zal bekijken op welk moment hij dit plan weer ter sprake brengt. De Kamer wil eerst spreken over de toekomst van het Koninkrijk en de voorwaarden die daar mee samenhangen. Woensdag werd al duidelijk dat de meeste partijen niks zien in het voorstel van Bosman.

Integriteit
Over de integriteit van de bestuurders op met name Sint Maarten heeft Plasterk nog steeds enkele zorgen, zo laat hij weten. Hij hoopt dat het integriteitsonderzoek dat is opgedragen door de Rijksministerraad helderheid schept over eventuele banden tussen onder- en bovenwereld. Plasterk: ”Mijn indruk is dat ook de bevolking van Sint Maarten de onderste steen boven wil krijgen.” Hij vertrouwt erop dat gouverneur Eugene Holiday hiervoor de juiste opdrachten zal geven.

De minister zegt verder toe te bekijken of het mogelijk is om, samen met de andere Koninkrijkslanden, onafhankelijk onderzoek te doen naar de omvang en effecten van mensenhandel in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Kinderrechten
Het idee van PvdA-Kamerlid Roelof van Laar om de kinderrechten met alle Koninkrijkslanden gezamenlijk te verbeteren vindt gehoor bij Plasterk. Ook D66, CDA en ChristenUnie vinden het belangrijk om de rechten van kinderen snel te verbeteren. Wassila Hachchi van D66 vraagt daarbij ook te spreken met de kinderen zelf.

Bestuurlijke druk
De bestuurlijke druk op Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt al voor de evaluatie in 2015 bekeken en waar mogelijk verminderd. Die toezegging herhaalt Plasterk tijdens het debat. Hij laat daarbij doorschemeren wel mogelijkheden te zien voor wat verlichting op kortere termijn.

Door Jamila Baaziz