HILVERSUM –Door druk van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) zijn begin 2013 ernstige tekortkomingen in het opsporingsproces van de recherche van Caribisch Nederland aangepakt. Dat blijkt uit een rapport van de raad.

De RvR constateerde tijdens een onderzoek naar de effectiviteit van het opsporingsproces op de BES eind 2012 onder meer dat politiezaken op Saba en Sint Eustatius een ‘ondergeschoven kindje’ zijn van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Bovendien zijn er ernstige aansturingsproblemen bij het korps. De korpsleiding bleek op de hoogte van de problemen en onder druk van de RvR zijn maatregelen genomen om de situatie te verbeteren.

Op Saba en Sint Eustatius vindt volgens het rapport van de RvR nauwelijks een ‘structureel en volledig’ opsporingsproces plaats door een tekort aan middelen, kennis en capaciteit. Vanwege de schaalgrootte van Saba en Sint Eustatius is er geen zelfstandige politie-opsporingscapaciteit op deze eilanden. Als er grotere zaken spelen moeten rechercheurs ingevlogen worden vanuit Bonaire, maar dit zorgt voor vertraging waardoor zaken als geweldsdelicten, jeugd- en zedenzaken op Saba en Sint Eustatius soms langere tijd blijven liggen. De RvR constateert dat op Bonaire ‘weinig gevoel van urgentie’ is voor de opsporing op deze eilanden.

Interne aansturing
Een ander ernstig probleem dat de RVR tijdens het onderzoek constateert is dat het KPCN intern met aansturingsproblemen en onderbezetting kampt. De aansturing van de afdeling korte lopende zaken (Incidenteel Gerichte Opsporing) is niet in orde en de afdeling waar langer lopende zaken terechtkomen (Probleem Gerichte Opsporing) is zwaar onderbezet. Dit heeft negatieve gevolgen gehad voor de kwaliteit van de werkzaamheden.

De Raad signaleert verder dat er ondanks allerlei inspanningen nog steeds geen betrouwbaar beeld is van de criminaliteit in Caribisch Nederland. De RvR vraagt zich daarom af waarop het beleid van de recherche en het opsporingsproces gebaseerd is.

Gezien de ernst van de geconstateerde problemen heeft de RvR eind 2012 direct actie gevraagd van de korpsleiding. De RVR heeft op basis van de maatregelen die genomen zijn om de belangrijkste knelpunten aan te pakken weer vertrouwen in de kwaliteitsverbeteringen in het korps. Zo zijn er inmiddels personele wijzigingen geweest bij de afdeling kortlopende zaken. De korpschef heeft aandacht voor de situatie op Saba en Sint Eustatius, maar de RvR blijft erop hameren dat de situatie daar aangepakt moet worden. Ook het onvoldoende gebruik van informatiesystemen vraagt om snelle verbeteringen. In de aanbevelingen in het rapport is rekening gehouden met de reeds gesignaleerde veranderingen.

Onderzoek
De RvR heeft eind 2012 onderzoek gedaan naar het opsporingsproces van de recherche van het politiekorps van Caribisch Nederland. In april is hierover een rapport opgesteld, wat onlangs openbaar is gemaakt. Het KPCN is de gezamenlijke politievoorziening voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius sinds de staatkundige vernieuwing in oktober 2010.

Door Jamila Baaziz