DEN HAAG – De Sint-Maartense overheid heeft veel aandacht voor integriteit, constateert de voortgangscommissie Sint-Maarten. Met de plannen voor verbeteringen bij de politie en de gevangenis en het verstrekken van meer inzicht in de financiën gaat het niet goed het eerste kwartaal van 2013.

Dat blijkt uit de tiende voortgangsrapportage over Sint-Maarten die minister Ronald Plasterk begin september aan de Tweede Kamer stuurde.

Sint-Maarten is begin 2013 druk bezig met het thema ‘integriteit’, een veelbesproken onderwerp in de politiek de laatste maanden. Volgens de voortgangscommissie is er veel aandacht voor integriteit bij de Sint-Maartense overheid. Bestuurders en ambtenaren op het eiland moeten verplicht een integriteitscursus volgen. Ook zijn er bij elk ministerie vertrouwenspersonen die onafhankelijk zouden moeten kunnen opereren, aldus het rapport. Een Bureau Integriteit is in oprichting.

Politie en gevangenis
Het gaat begin 2013 op Sint-Maarten niet goed met de plannen van aanpak voor een nieuwe politie- en gevangenisorganisatie. Dit komt deels doordat de toenmalige minister van Justitie Roland Duncan andere prioriteiten stelde dan in de afgesproken plannen stond. Uit het rapport blijken verder zorgen over de personeelstekorten bij zowel de Sint-Maartense politie als de gevangenis. Daar moet meer aandacht naar uitgaan vindt de commissie.

Uit de begeleidende brief van Plasterk is af te leiden dat er sinds het eerste kwartaal, waar het rapport over gaat, vorderingen zijn gemaakt. Zo is de renovatie van de gevangenis Pointe Blanche in juli van start gegaan. Plasterk verwacht dat dit ‘een impuls zal geven aan het voltooien van het plan van aanpak’.

Financiën
Het gebrek aan inzicht in financiële middelen en mogelijkheden is een ander punt van zorg dat de commissie meermalen in haar rapport benoemt. Dit leidt tot het uitstellen van het uitvoeren van (delen van) gemaakte toekomstplannen en tot het wachten met het opvullen van personeelstekorten bij onder meer politie en landsrecherche.