Ronald Bandell - foto: Hilbert Haar

Ronald Bandell – foto: Hilbert Haar

HILVERSUM – Ronald Bandell, voorzitter van de voortgangscommissie Sint Maarten, is niet blij met de wijze waarop de Nederlandse regering Sint Maarten verplicht om de integriteit te onderzoeken.

“Dat de integriteit onderzocht moet worden stond al buiten kijf, maar ik word niet gelukkig van de wijze waarop dit nu gaat gebeuren. Dit is bijna een soort overval.”

Ronald Bandell in gesprek met Jamila Baaziz

Bandell volgt de ontwikkelingen op Sint Maarten al jaren van dichtbij. Hij had liever gezien dat minister van Justitie Dennis Richarson de kans had gekregen zijn eigen voorstel voor een integriteitsonderzoek uit te voeren. “Ik vind het voor hem een domper, terwijl hij zijn best doet om alles goed te regelen.” Premier Sarah Wescot-Williams en Richardson kondigden eerder al aan Transparency International in te schakelen voor een integriteitsonderzoek. Bandell had graag de uitkomsten daarvan afgewacht: “Als uiteindelijk blijkt dat het niet werkt of dat het vreselijk dan kun je altijd in goed overleg nog kijken wat je kunt doen.”

Ongunstig
Het door Nederland opgelegde onderzoek heeft een ongunstige invloed op de verhoudingen tussen Sint Maarten en Nederland, meent Bandell: “Die waren toch al niet altijd even prettig vanwege bijvoorbeeld de spanningen rond de begroting van het land. Dit speelt de mensen die toch al niet erg pro-Nederland zijn in de kaart. Bovendien brengt het de gouverneur in een lastige positie.”

Sint Maarten neemt thema’s als integriteit zeker serieus, meent Bandell. “Ik ben erg onder de indruk van de opbouw van de landsrecherche, die gevoelige zaken waarbij integriteit een rol speelt onderzoekt. “Ze moeten erg zorgvuldig zijn, omdat op een klein eiland als Sint Maarten de reputatie van mensen zo geschaad is.” De voortgangscommissie signaleert onlangs in haar laatste halfjaarlijkse rapportage dat er positieve ontwikkelingen zijn op Sint Maarten wat betreft onder meer de opbouw van politie, justitie en het vreemdelingenbeleid. Integriteit is eveneens een thema dat serieus is opgepakt door de regering. “Daarmee is niet ineens iedereen die de cursus heeft gevolgd ‘integer’, maar dit soort problemen spelen overal, ook in Nederland.”

Assertiever
De beeldvorming van het land Sint Maarten zou positiever kunnen zijn als het land wat ‘assertiever’ wordt en vaker naar buiten treedt met wat er allemaal gebeurt en goed gaat. “Ik vind het bijvoorbeeld een teken van zelfbewustzijn dat Sint Maarten de Raad van State gaat vragen of het Nederlandse besluit tot een opgelegd integriteitsonderzoek wel kan volgens de afspraken die rond 10-10-’10 zijn gemaakt en overkomt met het Statuut.” Bandell adviseert daarom : “Be good and tell.”

Door Jamila Baaziz