De Pointe Blanche gevangenis in Sint Maarten - foto Today / Hilbert Haar

De Pointe Blanche gevangenis in Sint Maarten – foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Het gevangeniswezen in Sint Maarten kampt met ernstige personeelstekorten en er is een sterke toename van geweld tussen gedetineerden onderling in de Pointe Blanche gevangenis.

 
Dit staat in de vierde vervolgrapportage van het Europees Comité inzake voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van de Raad van Europa (CPT), dat vandaag is gepubliceerd. De commissie bezocht Sint Maarten ruim een jaar geleden, in januari 2013.

 
Het rapport stelt op basis van een gesprek met gevangenisdirecteur Edward Rohan dat Pointe Blanche zeker dertig medewerkers tekort komt, ook op management en stafniveau. Rohan heeft wel penitentiaire ervaring in Nederland, maar niet in een directiefunctie, staat in het rapport. Managementteam functies op het gebied van beveiliging zijn intern vervuld.

 
Geweld
Vechtpartijen zijn in de gevangenis aan de orde van de dag, een gevolg van de detentie van leden van rivaliserende bendes, die overigens zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden. Tijdens haar bezoek trof the CPT vijf gedetineerden aan die om veiligheidsredenen gezamenlijk in een strafcel waren opgesloten.

 
In vergelijking met 2008 is de celbezetting ook toegenomen. Soms worden vier gedetineerden in een cel geplaatst. Pointe Blanche heeft 144 plaatsen – 134 voor mannen en tien voor vrouwen. Sinds het bezoek van de commissie is het geweld in de gevangenis verder geëscaleerd – met zware mishandeling en poging tot moord op gedetineerden tot gevolg.

 
Door Hilbert Haar