Foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Justitieminister Dennis Richardson heeft maatregelen aangekondigd om de situatie in de Pointe Blanche gevangenis onder controle te krijgen. Vorige week bedreigde moordenaar Carlos Richardson No Limit Soldier leider Urvin Wawoe met een vuurwapen, maar hij moest zijn aanval bekopen met zware verwondingen die Wawoe toebracht met een zelfgemaakte machete.

Minister Richardson zei gisteren dat de aanwezigheid van vuurwapens in de gevangenis onacceptabel is en dat de Landsrecherche een diepgaand onderzoek instelt.

Justitie Minister Dennis Richardson - foto Today / Hilbert Haar

Justitie Minister Dennis Richardson – foto Today / Hilbert Haar

Cameratoezicht
Er komen intensievere controles op personeel, bezoekers en toeleveranciers, meer cameratoezicht in en rondom het complex en betere ‘jamming’ apparatuur om mobiel telefoonverkeer vanuit de gevangenis te blokkeren. Multidisciplinaire teams bestaande uit leden van de politie, de douane en het vrijwilligerskorps VKS gaan de controles uitvoeren. Richardson wil ook de Marechaussee en de marine om bijstand vragen.

Screening
De veiligheidsdienst van Sint Maarten gaat het gevangenispersoneel aan een screening onderwerpen. De screening was al verplicht maar is nog nooit uitgevoerd. Het ministerie onderzoekt ook de mogelijkheid om gevaarlijke gedetineerden over te plaatsen naar Nederland.

Personeelsbezetting
Een grote bron van zorg blijft de personeelsbezetting. De formatie gaat uit van 207 fte’s (volledige banen), maar hiervan zijn er maar 107 bezet – iets meer dan 51 procent van de gewenste sterkte. Bovendien zijn 30 fte’s uit de roulatie door ziekte, waardoor de werkelijke sterkte rond de 37 procent van het formatieplan ligt en het ziekteverzuim uitkomt op 28 procent.

Richardson wil een gedegen onderzoek naar het ziekteverzuim omdat het vermoeden bestaat dat sommige personeelsleden de boel in de maling nemen en ergens anders aan het werk zijn.