Foto Sam Jones

Marvelyne Wiels, gevolmachtigde minister van Curaçao (m) bij de herdenking – foto: Sam Jones

AMSTERDAM – Een klein applaus was te horen tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Amsterdam, toen bekend werd dat de Arubaan Mitch Hendriquez waarschijnlijk door politieoptreden om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte dat vanmiddag bekend.

Bij de herdenking werd door verschillende sprekers stilgestaan bij het harde politieoptreden. Volgens sommige aanwezigen zijn zulke ‘incidenten’ een rechtstreeks gevolg van de slavernij die vandaag op kop af 152 jaar geleden werd afgeschaft.

Een reportage van Sam Jones

Onafhankelijk onderzoek
Marvelyne Wiels, gevolmachtigde minister van Curaçao die een krans legde bij het Slavernijmonument, steunt een onafhankelijk onderzoek naar het ‘incident’ als Aruba dat zou willen. De vrees bestaat dat na het onderzoek van de recherche, de zaak in de doofpot verdwijnt. Wiels benadrukte wel dat ze eerst het uiteindelijke onderzoek afwacht.

Op vragen over het eindrapport van ombudsman Alba Martijn dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan ‘de schijn van niet integer handelen’, wenste ze niet te reageren.

Door Sam Jones