Marvelyne Wiels, wel of niet gescreend? - foto: Anneke Polak

Het is volgens de ombudsman niet duidelijk of Marvelyne is gescreend door de VDC – foto: Anneke Polak

WILLEMSTAD – De gevolmachtigde minister van Curaçao, Marvelyne Wiels, heeft zich volgens ombudsman Alba Martijn schuldig gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen. De gepleegde cv-fraude door Wiels noemt ze ‘onbehoorlijk’.

Ook is er geen bewijs aan de ombudsman getoond dat Wiels door de Veiligheidsdienst (VDC) zou zijn gescreend, zo staat in het eindrapport. “De ombudsman kan geen oordeel uitspreken over de door de gevolmachtigde minister ondergane screening omdat het bestuursorgaan geen enkel bewijs heeft overgelegd waaruit blijkt dat de gevolmachtigde minister door de VDC is gescreend.”

 

Screening
In het eindrapport staat dat Wiels zelf heeft aangegeven door de AIVD in Nederland te zijn gescreend, maar minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties heeft dat eerder tegengesproken. Een assessment moet duidelijk maken of Wiels in staat is op een adequate wijze leiding te geven aan het Curaçaohuis, zo adviseert Martijn.

Ook moet die assessment duidelijk maken of Wiels in staat is haar ‘agressie naar haar ondergeschikten en derden’ te beteugelen. Uit het eindrapport blijkt dat Wiels zich op acht punten onbehoorlijk gedragen heeft, onder meer vanwege haar gedrag tegenover de directeur en het Hoofd Ondersteunende Diensten van het Curaçaohuis.

Asjes
Ook premier Ivar Asjes wordt door de ombudsman op de vingers getikt. Dat hij weigerde documenten af te staan voor het onderzoek is in strijd met de wet en daarom ‘onbehoorlijk’, aldus Martijn.

Door Anneke Polak