Marvalyne Wiels op haar eerste werkdag in het Curaçaohuis - foto: Jan van de Ven

Marvelyne Wiels op haar eerste werkdag in het Curaçaohuis – foto: Jan van de Ven

DEN HAAG / WILLEMSTAD – In de Tweede Kamer zijn door Ronald van Raak (SP) vragen gesteld over het curriculum vitae (CV) van gevolmachtigde minister van Curaçao, Marvelyne Wiels.

 
Ze heeft geen universitaire graad en studeert niet aan de Haagse Hogeschool, hoewel dat gesuggereerd wordt op haar LinkedIn-pagina. Daar schrijft Wiels dat zij de Haagse Hogeschool heeft bezocht tussen 2011 en 2012 en er een masteropleiding in Organisatie Coaching volgde.

Fouad Sidali van Radio Dichtbij Nederland in gesprek met Dick Drayer en Tweede Kamerlid Ronald van Raak

Op haar profiel zegt ze dat daar de universitaire graad ‘Master of Science’ (Msc) bijhoort. Op de website van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister claimt Wiels dat ze nog studeert. Ze zou bezig zijn met haar afstudeerscriptie.

 
Onvoldoende resultaat
De Haagse Hogeschool laat weten dat de inschrijving van Wiels in 2012 beëindigd is vanwege onvoldoende resultaat. Van een succesvolle afronding van de opleiding is geen sprake. Bovendien, zo stelt de school, is de Master Organisatie Coaching een zogenaamde professionele Master en geen Msc, waaraan een universitaire graad is gekoppeld.

 
Verder laat Wiels in haar CV doorschemeren dat ze tussen 2001 en 2005 adviseur zou zijn geweest van de Raad van Bestuur van ABN-Amro Bank. Ze zou ook van juni 2005 tot juli 2012 hoofd zijn geweest van Operational Support voor ABN-Amro Bank Trade & Guarantees voor EMEA (Europe, the Middle East and Africa).

 
In die hoedanigheid zou Wiels tussen 2009 en 2011 als Project Director verantwoordelijk zijn geweest voor het splitsen van het financiële grootboek van ABN-Amro Global, toen de bank werd opgesplitst. Ze zou dit project met succes hebben afgerond in 2011.

 
Teammanager
De bank doet geen uitspraken over huidige of gewezen personeelsleden, maar uit het organogram van de bank en de functiebeschrijvingen van haar leidinggevenden blijkt dat Wiels teammanager Operations Support was. Een afdeling waar ze ongeveer tien mensen onder zich had. Het hoofd van die afdeling is haar leidinggevende, Rob de Munk.

 
Ook was Wiels geen lid van het managementteam Trade & Guarantees, haar leidinggevende Rob de Munk is dat wel. Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat Wiels adviseur was van de Raad van Bestuur. Met de functie van teammanager wordt dat door mensen bij de bank niet waarschijnlijk geacht.

 
In 2008 werd Wiels genomineerd voor Zwarte Vrouwelijke Manager van het jaar door de stichting Etnische Zakenvrouwen van Nederland (EZVN). De nominatie werd Wiels gegund op basis van haar fraaie CV en het door haar ingediende functieprofiel met de titel ‘Head Trade & Guarantees Solutions & Advisory.

 
Combinatie
Dat profiel lijkt een combinatie te zijn van het functieprofiel van haar baas, Rob de Munk en diens baas, Bert Oranje. Ook hier stelt Wiels lid te zijn van het managementteam van Trade & Guarantees bij ABN-Amro. Ze zou leiding geven aan drie teammanagers, 41 medewerkers en indirect aan nog eens achttien medewerkers. Het zijn aantallen die eerder passen bij het profiel van haar baas, Rob de Munk.

 
Verantwoording
Wiels is gevraagd de onduidelijkheden of suggesties in haar CV te verhelderen of te verbeteren, maar in een officiële reactie laat de gevolmachtigde minister weten enkel verantwoording verschuldigd te zijn aan de Staten van Curaçao. Overigens heeft minister Plasterk van Koninkrijksrelaties in antwoord op de vragen van Van Raak eveneens gezegd dat het ter verantwoording roepen van Wiels over haar CV uitsluitend een aangelegenheid is van de Curaçaose volksvertegenwoordiging.

 
Door Dick Drayer