Gevolmachtigd minister Marvelyne Wiels spant een kort geding aan tegen de Curaçaose ombudsman - foto: John Samson

Gevolmachtigd minister Marvelyne Wiels spant een kort geding aan tegen de Curaçaose ombudsman – foto: John Samson

DEN HAAG/WILLEMSTAD – Ombudsman Alba Martijn noemt de stap van de advocaat van gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels om een kort geding tegen haar aan te spannen ‘heel prematuur’.

De Ombudsman op Curaçao heeft op eigen initiatief een onderzoek ingesteld naar vermoedelijke integriteitsschendingen van Wiels in haar functie als gevolmachtigd minister. Wiels is van mening dat het onderzoek niet eerlijk is verlopen, omdat de Ombudsman de namen van de anonieme getuigen die verklaringen over haar hebben afgelegd niet aan haar bekend wil maken.

John Samson in gesprek met advocaat Arjen van Rijn en Ombudsman Alba Martijn

Niet alle documenten zijn ingezien en de mogelijkheid om onderling met de getuigen te praten was er niet. “In een zwart gat kun je je niet verdedigen”, aldus Wiels’ advocaat Arjen van Rijn, die het ook storend vindt dat de getuigen niet onder ede zijn gehoord.

Door het kort geding hoopt Wiels alsnog in de gelegenheid te worden gesteld om ‘zich op een behoorlijke wijze te kunnen verweren’. Martijn zegt ‘onder geen enkel beding’ de namen van de anonieme getuigen te zullen prijsgeven. Volgens Martijn heeft Wiels op verschillende momenten ruim de tijd gekregen om te kunnen reageren op de voorlopige bevindingen.

Het rapport is nog niet klaar en er zijn nog geen conclusies, vertelt Martijn. “Je vraagt nu eigenlijk aan een rechter om uitspraak te doen over iets wat er nog niet is.” Martijn zegt benieuwd te zijn naar de uitspraak van het kort geding, omdat hiermee jurisprudentie wordt gemaakt, wat in de toekomst voor alle andere ombudsmannen in het Koninkrijk belangrijk is. “En ik ben benieuwd of de civiele rechter dit verzoek ontvankelijk vindt.”

Persoonlijk
De gevolmachtigd minister procedeert niet namens de regering, maar op persoonlijke titel. Op maandag 15 juni zal de zaak voor de rechter in Willemstad worden voorgeleid. Het is de bedoeling dat het rapport eind juni bekend wordt gemaakt, voor het vertrek van Ombudsman Alba Martijn die haar zesjarig termijn dan heeft afgerond.

Door John Samson