Anton Hermans

Anton Hermans

THE BOTTOM – “Saba Comprehensive School moet de beste worden in Caribisch Nederland”, zegt het nieuwe hoofd van de enige middelbare school op Saba, Anton Hermans. Op dit moment draagt de basisschool The Golden Rock op Statia deze titel.

Hermans heeft genoeg werk aan de winkel. De school kampt al jaren met de bezetting van leraren en met problemen bij het schoolbestuur. In 2016 moeten alle scholen op de BES aan de basiskwaliteit van Nederland voldoen. Daarnaast geniet Hermans niet de steun van iedereen op Saba.

Ontslagen
De school ontsloeg in april vier leraren en de directeur en kwam klem te zitten toen twee andere leraren ontslag namen uit solidariteit. De school ging pas in juni op zoek naar vervanging. Daarnaast stapten drie leden van het schoolbestuur op. Veel ouders en oud-leraren zijn solidair met het oude hoofd en hebben dit geuit op sociale media.

“Ik voel me aangevallen”, zegt Hermans. “Ik respecteer de vrijheid van meningsuiting maar deze manier van communiceren is niet goed voor de school, de leraren en uiteindelijk voor de studenten. Als deze mensen echt geven om onderwijs, moeten ze stoppen met het klagen op sociale media en komen met ideeën om het onderwijs te verbeteren.”

Op 10 oktober kreeg de school bezoek van de Nederlandse Onderwijsinspectie. “Ze zijn positiever weggegaan dan dat ze kwamen”, zegt Hermans. “Dit geeft mij hoop dat ze ons aanpak goedkeuren. De Inspectie heeft gevraagd of we klaar zijn met verbeteringen voor 2016. Mijn antwoord is: waarom niet? Anders wordt 2016 van zelf 2017 en dan 2018.” Om zijn doel te bereiken wordt er hard gewerkt om het curriculum per vak te verbeteren. De leraren werken nu aan het programma van toetsing. De klaslokalen van de school worden vanaf december gerenoveerd.

Continuïteit
De school worstelt al jaren met de continuïteit van docenten. “We besteden meer geld om onze leraren beter op te leiden. Maar die verlaten dan weer de school, omdat er met meer kennis elders weer meer mogelijkheden zijn. Aan de andere kant heb je docenten die wel op het eiland blijven maar dan weer weigeren om verder te studeren.” OCW heeft zes miljoen dollar beschikbaar gesteld voor het aannemen en vooral behouden van leraren op de BES-eilanden. Staatssecretaris Sander Dekker heeft al gedreigd te snijden in de fondsen als voor 2016 het onderwijs niet verbeterd is.

Hermans wil investeren in iPads voor studenten. Daarvoor moet het internet wel goed werken. Bij de IT-afdeling van de school vallen computers vaak uit en duurt het lang om nieuwe computers te krijgen. Dit is volgens het hoofd zorgelijk voor het rechttrekken van het onderwijs voor 2016.

Carrièrebeurs
Het aantal Sabaanse schoolverlaters in Nederland is hoog door de taalbarrière en gebrek aan leiding en informatie. Vanaf dit schooljaar krijgen de studenten meer leiding bij het kiezen van een vervolgopleiding in een andere land. Deze week doen studenten mee aan de eerste carrièrebeurs op de school. Het idee is om studenten te laten zien dat Nederland niet de enige optie is.

Het schooljaar heeft een valse start gemaakt omdat niet alle leraren op het eiland waren door de immigratieprocedures. Op dit moment komt de school alleen de docent ‘Business’ tekort; die komt pas deze week aan op het eiland.

Door Hazel Durand