Sjoerd Slagter, gedeputeerde Johnson, en Wim Littooij van de Education Task Force - foto: Government Information Service

Sjoerd Slagter, gedeputeerde Johnson, en Wim Littooij van de Education Task Force – foto: Government Information Service

THE BOTTOM – Hoewel mensen op Saba niet geheel tevreden zijn met de veranderingen na 10-10-‘10, is het op te merken dat de gemeenschap liever werkt aan vooruitgang.

Er zijn klachten maar die worden voornamelijk gevolgd door positieve geluiden. “Alles is te snel en rigoureus doorgevoerd, maar ik ben persoonlijk wel blij met de veranderingen”, zegt Sabaan Ludwina Charles. “Voor werknemers is er bijvoorbeeld een beter zorgsysteem. Het duurt gewoon even voordat alles correct is doorgevoerd.”

Belastingstelsel en levensonderhoud
Vijftien Sabanen hebben hun mening gegeven over de veranderingen na 10-10-’10 op het eilandje met 2000 inwoners. Het nieuwe belastingstelsel, gezondheidszorg, kosten van levensonderhoud, onderwijs en bestuur op het eiland komen aan bod. De meeste zijn grotendeels tevreden met de omdoping van Saba als bijzondere gemeente van Nederland. De negatieve geluiden gaan vooral over het nieuwe belastingstelsel en de kosten van levensonderhoud.

Een onderzoek naar het verschil van prijzen tussen boodschappen gekocht in Nederland, Bonaire en Saba eerder dit jaar was verbluffend. Op Saba was de aanschaf van essentiële producten voor dagelijks levensonderhoud dubbel zo hoog als in Nederland en bijna 40 procent duurder dan in Bonaire.

“Er is een dramatische verhoging in de kosten van levensonderhoud zonder aanpassingen van onze salarissen. De verandering van de gulden naar dollars is een uitdaging voor de meeste mensen”, zegt Juliette Robinson. Tijdens een bezoek in januari heeft Gert Jan Segers, lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gezegd dat er een onderzoek moet komen over de prijsverhoging in de supermarkten sinds 10-10-‘10. “Is het vanwege belasting, wetgeving of dat supermarkten misbruik maken van US dollar”, is de vraag die Segers stelde. Tot nu toe is er geen onderzoek afgerond.

Belastingconsulent Jaap Rutger Kos geeft informatie aan zakenlieden op Saba

Belastingadviseur Jaap Rutger Kos geeft informatie aan zakenlieden op Saba

Er is vanuit Nederland meer aandacht voor problemen die volgden na het invoeren van het nieuwe belastingstelsel, nadat de Kamer van Koophandel (KVK) en het bedrijfsleven op Saba aan de bel trokken. De KvK werkt nu aan fondsen om meer gratis informatiesessies aan te bieden aan bedrijven op Saba. Hierbij krijgen zij hulp van KPMG Meijburg Caribbean Belastingadviseurs.

E-team
Saba Business Association (SBA) is door de Eilandsraad gevraagd om het E-team (Economische Team) te versterken. Het is de bedoeling dat de economische aandeelhouders hun ervaringen delen en met oplossingen komen om de economie op het eiland te stimuleren. Dit is met voorbedachte rade om de klap, als volgend jaar de verlenging van de vermindering van de vastgoedbelasting stopt, voor te zijn.

Er is ook veel bezorgdheid over het onderwijs op het eiland. Dit heeft tot nu toe veel aandacht gekregen van Nederland. Recent is de Educational Task Force (ETF) opgericht, die stabiliteit binnen het onderwijs op Saba moet brengen. De ETF krijgt hulp van twee onderwijs experts van de Nederlandse VO-raad. Het idee is om alle stakeholders – ouders, leraren, studenten en mensen in de gemeenschap – te betrekken bij de discussies over de toekomst van onderwijs op het eiland.

Vakbond
Bovendien is het voor eerst dat op het eiland een arbeidsvakbond is opgericht; de Saba United People’s Labour Union and Association (SUPLUA). Binnenkort moeten alle ambtenaren vertegenwoordigd zijn door de vakbond. SUPLUA wil een kanaal zijn om werkomstandigheden te verbeteren.

Op Sint Eustatius is er zojuist gestemd voor het houden van een nieuw referendum over de staatkundige status terwijl op Bonaire flinke discussie is over een referendum. Saba lijkt tot nu toe geen interesse te hebben in herziening van de status van bijzonder gemeente van Nederland.

Door Hazel Durand