Anastasia Simmons van de Voogdijraad Saba - foto: Hazel Durand

Anastasia Simmons van de Voogdijraad Saba – foto: Hazel Durand

THE BOTTOM – De voogdijraad op Saba wil zich meer richten op de bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen. Dit was een van de belangrijkste punten tijdens de jaarlijkse week van de Rechten van het Kind.

 
“We gaan onderzoek doen naar mensenhandel van minderjarigen alsmede naar relaties tussen minderjarigen en volwassenen”, zei Anastasia Simmons van de Voogdijraad tijdens de afsluiting van de Kinderrechtenweek.

 
Rekeningen
De raad gaat zich bij het onderzoek vooral richten op ouders die hun kind met een volwassene seks laten hebben voor financiele redenen, zoals het betalen van rekeningen. “Als dit het geval is moet de ouder gestraft worden voor seksueel misbruik”, zegt Simmons.”Ouders moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en van de gevolgen voor hun kind.”

 
Simmons wijst erop dat door de nieuwe regelgeving, de Voogdijraad nu een vergoeding van 28,00 dollar in rekening brengen bij sommige gevallen. Deze gevallen betreffen echtscheiding, kinderbijslag, adoptie, naam veranderen en verzoek om voogdij. Het geld wordt besteed aan een rechter, die van de andere eilanden moet overvliegen.

 
Door Hazel Durand