Justitie Minister Dennis Richardson poseert in zijn kantoor bij een schilderij van een van zijn favoriete lokale kunstenaars - Ras Mosera - foto Today / Hilbert Haar

Justitie Minister Dennis Richardson poseert in zijn kantoor bij een schilderij van een van zijn favoriete lokale kunstenaars – Ras Mosera – foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Justitieminister Dennis Richardson heeft gisteren de regeringen van Aruba en Curaçao opgeroepen zich aan te sluiten bij St. Maarten’s verzet tegen wat hij noemde “besluiten van de Rijksministerraad die in strijd zijn met de wet.”

 
Richardson zegt dat de regering de aanbevelingen in het integriteitsrapport van de commissie Wit vrijwel volledig omarmt, maar dat het machtsmisbruik door de Rijksministerraad in het rapport niet de aandacht heeft gekregen die het verdient.

 
Vier onderzoeken
“De indruk is gewekt dat St. Maarten tegen integriteitsonderzoeken is maar die notie kunnen we nu ten grave dragen. We hebben vier integriteitsonderzoeken – van de Algemene Rekenkamer, Transparency International, de Commissie Wit en het onderzoek dat aan de gouverneur is opgedragen.”

 
Streep
Richardson zegt niet meer akkoord te gaan met zomaar alles wat de Rijksministerraad wil. “We zullen ons met alle mogelijke juridische middelen verzetten tegen besluiten die in strijd zijn met de wet.”

 
Richardson deed ook een beroep op de gouverneurs van de koninkrijkslanden om dergelijke beslissingen van de Rijksministerraad niet meer uit te voeren. “Zolang de Nederlandse regering niet meewerkt aan de oprichting van een onafhankelijk instituut om geschillen tussen landen te beslechten, zullen we ons op deze manier verzetten.”

 
Resolutie
Deze opvatting sluit aan bij de resolutie die de voorzitters van de parlementen en hun commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdag aannamen. Daarin dringen de drie landen ook aan op het oprichten van het instituut waar Richardson aan refereert.

 
Door Hilbert Haar