Justitie Minister Dennis Richardson  - foto Today / Hilbert Haar

Justitieminister Dennis Richardson – foto: Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Het Openbaar Ministerie (OM) is in beroep tegen de uitspraak in de Masbangu-zaak die draait om stemfraude begaan in september 2010. Het OM is het niet eens met de beslissing van de rechtbank om het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

 
De rechter stelde maandag in zijn uitspraak dat het OM de schijn van klassenjustitie over zich had afgeroepen door wel de verdachten te dagvaarden die hun stemmen verkochten, plus te vertegenwoordiger van de Verenigde Volkspartij (UP) die het geld had uitgedeeld, maar niet de UP en partijleider Theo Heyliger. Het OM heeft niet aangekondigd dat dit onderzoek alsnog zal plaatsvinden.

 
De kwalificatie klassenjustitie is minister van Justitie Dennis Richardson in het verkeerde keelgat geschoten. Hij gaat de Raad voor de Rechtshandhaving vragen te onderzoeken of klassenjustitie voorkomt bij het OM in Sint Maarten. Richardson zegt dat benoemingen bij het parket een koninkrijksaangelegenheid zijn, dat de huidige officieren nog maar een jaar op het eiland werkzaam zijn en dat geen van hen lokale wortels heeft.

 
Uitgelekt
Een proces-verbaal van het onderzoek is uitgelekt waarin staat dat UP-leider Theo Heyliger in 2010 uit eigen middelen 3 miljoen dollar in de verkiezingskas van zijn partij heeft gestort. De Democratische Partij zou voor deze verkiezingen 200.000 dollar tot haar beschikking hebben gehad en de Nationale Alliantie 1.8 miljoen dollar. Hierin zou een donatie van 700.000 dollar aan verzekeringsmaatschappij Nagico zijn begrepen, maar directeur Imran McSood ontkent dit.

 
Zachte informatie
De informatie is afkomstig van de Criminele Inlichtingen Eenheid. Het betreft zachte informatie van informanten die door de marechaussee die het verbaal heeft opgesteld betrouwbaar worden geacht.

 
Door Hilbert Haar