Sarah Wescot-Williams

Sarah Wescot-Williams

PHILIPSBURG – Het integriteitsrapport van Commissie Wit is gisteren gelekt naar lokale media, in een email waarvan het IP-adres vorig jaar werd gebruikt voor emails van de (destijds) interim fractievoorzitter van de Verenigde Volkspartij, Sylvia Olivacce-Meijers. De verzender wees nadrukkelijk op het falen van minister-president Sarah Wescot-Williams.

Wescot-Williams zou tijdens haar ministerschap sinds 10-10-10 geen schriftelijke verklaring over haar vermogen en nevenfuncties hebben ingediend. Dit is verplicht op basis van de Landsverordening bevordering integriteit ministers. Op overtreding staat een maximale gevangenisstraf van drie jaar.

Het rapport laat zien dat geen enkele minister die behoorde tot de eerste twee kabinetten – Verenigde Volkspartij (UP), Democratische Partij (DP) en Nationale Alliantie (NA) – deze verklaring heeft ingeleverd.

Veertig aanbevelingen
Het gelekte Wit-rapport telt tachtig pagina’s en veertig aanbevelingen, maar het commentaar van de regering op de inhoud ontbreekt nog. De commissie stelt onder meer voor de Corporate Governance Council op te heffen en te vervangen door een ‘Integriteit Kamer’. Het rapport is buitengewoon kritisch over het parlement. Er zou publieke registratie moeten komen van giften en nevenfuncties. Of het lidmaatschap van het parlement een voltijdsbaan is zou bij wet moeten worden geregeld. Indien het een parttime baan is moet de honorering worden bijgesteld.

Handboek
Volgens de commissie moet er ook een handboek voor beginnende parlementariërs komen, naar het voorbeeld van het Blauwe Boek in Nederland. Wescot-Williams zei vorige week dat het integriteitsrapport, met inbegrip van het commentaar van de regering, uiterlijk vrijdag openbaar wordt gemaakt.

Door Hilbert Haar