PHILIPSBURG – St. Maarten heeft 251 cellen nodig om aan de behoefte van justitie te kunnen voldoen. Op dit moment heeft het gevangenissysteem 143 plaatsen.

 
Er is derhalve een toename van ruim 75 procent nodig om aan de gestelde behoefte te voldoen.  De Raad voor de Rechtshandhaving heeft de behoefte aan celruimte becijferd in het rapport Detentiecapaciteit in Sint Maarten, dat vorige week aan minister van Justitie Dennis Richardson werd aangeboden.

 
De raad erkent in het rapport, dat nog niet in zijn geheel openbaar is gemaakt, dat meer celruimte niet het grootste probleem is en ook niet de enige oplossing om de toegenomen criminaliteit een halt toe te roepen.  Meer cellen vereist ook meer getraind personeel.

 
Alternatieven
Alternatieven voor gevangenisstraf zijn meer elektronisch toezicht, een integraal preventiebeleid en betere registratie van informatie in de justitieketen, zo stelt de raad. In haar rapport waarschuwt de raad voor het creëren van een vicieuze cirkel waarbij de toegenomen celruimte leidt to het opsluiten van meer veroordeelden, wat weer zou kunnen leiden tot een nieuw cellentekort.

 
Lopende vonnissen
Het Openbaar Ministerie stelde enige tijd geleden in haar jaarverslag dat St. Maarten in het verslagjaar 2012 150 zogeheten lopende vonnissen had. Dit zijn vonnissen die vanwege het cellentekort niet kunnen worden uitgevoerd. Zo lopen de twee overvallers die de Bada Bing nachtclub overvielen in 2012 en waarbij 18.000 dollar werd buitgemaakt, nog steeds vrij rond. In hoger beroep werden de overvallers tot vier jaar cel veroordeeld.

 
Door Hilbert Haar