Foto: Radulphus College

Curaçao reageert geschokt op de poging van een scholier zichzelf te doden door pesterijen. Het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur verwerpt de storm aan kritiek dat er weinig is gedaan tegen de pesterijen. 

Het incident van vorige week, waarbij een scholier van het gebouw afsprong, zorgt voor hevige discussie op het eiland. Details over de gebeurtenis worden niet bekend gemaakt, maar verschillende leerlingen waren getuige van de tragische gebeurtenis. De school wordt door een groep scholieren verweten zich vooral zorgen te maken over het imago van de school en niet om de leerlingen.

Normaal gesproken maken media op Curaçao geen melding van pogingen om zichzelf te doden. Één van de argumenten daarvoor is dat moet worden voorkomen dat mensen zich daardoor geïnspireerd gaan voelen.

Maar de gebeurtenis op de bekende middelbare school werd groot nieuws. Vooral toen enkele dagen later een anonieme brief naar de media werd gestuurd, onder de noemer ‘Vox Discipulorum’ (‘Stem van de studenten’).

Scholieren schrijven brandbrief
In de brief, die door leerlingen zou zijn geschreven, staat onder meer: “We hadden over de situatie thuis gehoord. We hadden gehoord dat er gepest werd door leerlingen. We hadden gehoord dat er gepest werd door docenten. De directie wist ervan. Er werd niets gedaan om te helpen.”

“They don’t care about us. Sommigen van ons zagen het gebeuren, weet je. Onze eigen klasgenote die zelfmoord probeerde te plegen.”

En ook: “Het is niet de eerste keer dat iets schokkends op school gebeurt en het wordt de doofpot ingestampt. Meldingen worden gedaan en er gebeurt niets. Sterker nog. Nu krijgen we op ons donder, omdat we onze gevoelens geformuleerd hebben en als ingezonden stuk naar de media hebben gestuurd. Daar kan je op rekenen. Daar zorgt onze lieve rector en haar eigen posse wel voor. Alles voor het schijnheilige school imago. All I want to say is that they don’t really care about us.”

‘Te veel zogenaamde rolmodellen’
Het Radulphus College wil zelf niet reageren op de beschuldigingen. De school verwijst voor een reactie naar het overkoepelende schoolbestuur: het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS).

RKCS-directeur Royla Paula-Pierre zegt blij te zijn dat het bestuur om een reactie wordt gevraagd. Volgens haar omdat er ‘te veel zogenaamde rolmodellen in de pers over de zaak praten, zonder te weten wat er precies is gebeurd. Zonder dat ze zich daarover laten informeren.’

Paula-Pierre zegt dat er op grote schaal, en direct, ondersteuning is geboden aan de leerlingen en docenten van het Radulphus College na het incident. Er is ‘hulp en ondersteuning’ gegeven met waar nodig doorverwijzing naar externe professionals.

Het bestuur geeft geen nadere informatie over het incident en roept op om de privacy van de leerlinge en haar familie te respecteren. Het verwijt dat het Radulphus College zich meer druk maakt om het eigen imago dan om het bieden van ondersteuning, ontkent het RKCS-bestuur ten stelligste.

Statenvragen

De fractie van oppositiepartij MAN heeft inmiddels in een brief aan minister van Onderwijs, Sithree van Heydoorn, om een onderzoek gevraagd naar aanleiding van het incident. Leider van de fractie, Giselle McWilliam, wil dat de minister onderzoekt wat er is gebeurd, maar ook een onderzoek doet naar beschuldigingen die zijn geuit in de anonieme brief.

De MAN is namelijk bang dat het probleem van pesten op veel meer scholen een grote rol speelt en daarmee veel breder en ernstiger is. In augustus 2022 verscheen het rapport ‘Pesten en discriminatie in het funderend en voortgezet onderwijs op Curaçao’.

Dit rapport van de Universiteit van Curaçao en de Foundation Fair Educational Chance meldt dat ongeveer 25 procent van de kinderen slachtoffer is van pesten en ongeveer dezelfde hoeveelheid pestkoppen zijn. De MAN-fractie wil weten wat de minister met dit rapport heeft gedaan.