De brief veroorzaakte een hoop consternatie, waarbij de indruk werd gewekt dat er een verschil zou komen tussen het Curaçaose diploma en het Nederlandse – foto: Deya Mensche

De brief veroorzaakte een hoop consternatie, waarbij de indruk werd gewekt dat er een verschil zou komen tussen het Curaçaose diploma en het Nederlandse – Foto: Deya Mensche

WILLEMSTAD – De examenperiode is achter de rug voor havo- en vwo-scholieren. Vanwege de aanpassingen om het diploma te halen, die in januari van dit jaar door minister Irene Dick zijn ingevoerd, wachten de studenten hun examenuitslag met nog meer spanning dan normaal af.

Het schooljaar 2015-2016 werd gekweld door controverse vanwege deze aanpassingen, waarbij bezorgde ouders en studenten protesteerden nadat een brief tussen minister Dick en Nederland in de pers uitlekte.

Deya Mensche sprak Marion Thomasia-Keiren, rector van het Radulphus College

De brief veroorzaakte een hoop consternatie, waarbij de indruk werd gewekt dat er een verschil zou komen tussen het Curaçaose diploma en het Nederlandse. Om te kunnen slagen moeten studenten een gemiddelde van 5.5 halen voor de vakken Nederlands, Engels, en Wiskunde en mag er voor slechts een van deze vakken een 5 worden gehaald. Nederland heeft deze aanpassingen voor het havo- en vwo-diploma ingevoerd om het niveau van het diploma te waarborgen.

Deze aanpassingen verbazen Etienne Ys, voorzitter van Tur Ta Konta, niet. “Zelfs Nederland heeft gemerkt dat het niveau van onder andere wiskunde onder de eigen leerlingen is gedaald.” De aanpassingen zijn in januari ingevoerd, wat veel onzekerheid gaf op Curaçao, omdat nu het diploma moet voldoen aan de eisen van Nederland.

Gevolgen van de aanpassing
Martha Dijkhoff, functionaris bij het Departement van Onderwijs, geeft toe dat noch de docenten, noch de schoolbesturen specifieke aanwijzingen hebben gekregen om de leerlingen voor te bereiden op de aanpassingen van de examenuitslagen. Tot nu toe gelden de aanpassingen alleen voor het havo-examen, volgend jaar gaan de aanpassingen voor het vwo in. Volgens de rector van het Radulphus college Marion Thomasia-Keiren is het belangrijk dat de leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid.

“We hebben een extra examen ingevoerd voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde want de invoering van de aanpassingen was nogal abrupt”, zegt ze. Volgens Martha Dijkhoff is het examen op hetzelfde niveau gebleven en is alleen de puntentelling veranderd. Maar Riangelo Servanie die in havo 5 zit vond de examens moeilijker. “De druk was groter en de moeilijkheidsgraad van elk examen is gestegen, vooral van Nederlands en Engels”, zegt hij.

Enorm veel klachten over het examen
De examens van dit jaar brachten een lawine aan klachten teweeg van de studenten in het hele Nederlandse Koninkrijk. Op de website examenklacht.nl zijn er er meer dan 205.000 klachten geuit. Vooral over de hoofdvakken waren er veel klachten. Dijkhof zegt dat er nog niet kan worden bepaald hoeveel Curaçaose studenten via de website hebben geklaagd, maar gaf aan dat men zich kon wenden tot de Examenlijn van de ETE en via de Inspectie. “We hebben daar nog geen klachten gehad over hoofdvakken of over de aanpassingen”, zei ze.

Deya Mensche sprak met havo- en vwo-leerlingen

Dijkhoff zegt wel dat Curaçao de uitslagen van het havo en vwo-examen zal evalueren en met overwegingen zal komen hoe om te gaan met de aanpassingen, als zou blijken dat deze een negatieve invloed hebben gehad op het slagingspercentage van leerlingen in 2015/2016. Rector Thomasia – Keiren hoopt dat de uitslagen net zo goed zijn als de voorgaande jaren. “Maar ik ben bang dat het een beetje minder zal zijn. Ik verwacht dat de leerlingen in de toekomst zullen werken om de vereiste resultaten te behalen en meer moeite zullen doen”, zei ze.

Door Deya Mensche