Geslaagde examenleerlingen van vorig schooljaar - foto: Belkis Osepa

Geslaagde examenleerlingen van vorig schooljaar – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – De examenleerlingen van Liseo Boneriano zijn bezorgd over de lesachterstanden op school en luiden daarom de noodklok. Ze vrezen niet goed voorbereid het examen te moeten afleggen.

 
Directeur Joost Latiers stelt dat de achterstanden niet structureel zijn. “Alle niet gevolgde lessen zullen op tijd worden ingehaald.”

 
De examenleerlingen van Havo en VWO namen deze week contact op met de media om hun bezorgdheid te uiten. De leerlingen voelen zich niet gehoord op school.

 
Dit jaar hebben ze nog geen biologieles gekregen, terwijl zij al achterlopen, vertelt de zeventienjarige Karman Fransz. Hij zit in havo 5. “Als de docente maandag niet op school komt gaan we de derde week in zonder biologieles te hebben gekregen. In februari verlaat zij de school. We weten nog niet of er een vervanger is.”

 
Geen uitleg
Fransz vertelt dat sinds hij in havo 1 zat, de biologielessen uitvallen. Ook Michelle Gumbs (achttien) bevestigt de enorme achterstand. “Sterker nog, ze gaf slecht les. Antwoorden van de opdrachten worden slechts opgelezen zonder uitleg erbij. Daardoor zijn de klassen heel zwak in biologie. We hebben hulp en begeleiding nodig om de materie onder de knie te krijgen vóór het examen.”

 
Niet alleen wat biologie betreft lopen de examenleerlingen achter. “Ook bij wiskunde is er sprake van een achterstand”, zegt Fransz. De docent was vorig jaar ziek, waardoor er lessen uitvielen. Vanaf dit jaar krijgen zij weer wiskundeles, behalve de onderbouw. De docent is nog niet volledig inzetbaar.

 
Structureel
Directeur Joost Latiers betwist dat de achterstanden op Liseo Boneriano structureel zijn. In tegenstelling tot de examenleerlingen spreekt hij van een achterstand van twee weken. “Een achterstand kan niet structureel worden als een docent twee weken ziek is. Het wordt pas een probleem als de docent langdurig ziek is en er geen vervanger is.”

 
Latiers informeert dat de zieke docent hoogstwaarschijnlijk maandag weer op school is. De school krijgt half februari een opvolger voor de biologielessen. “De lessen die zijn uitgevallen zullen hoogstwaarschijnlijk op zaterdagen worden ingehaald.” Hij erkent dat dit een extra belasting is voor de examenleerlingen. “Je hoort mij niet zeggen dat het prettig is.”

 
Media
De directeur is niet te spreken over het feit dat de leerlingen de media hebben opgezocht. Latiers: “We kijken altijd via de mentor en teamleider naar een oplossing. Ze moeten vertrouwen dat ze extra lesuren krijgen. De tijd is wel krap maar we zullen alles inzetten zodat zij goed voorbereid het examen ingaan.”

 
Michelle Gumbs vindt dat de contacten met de pers resultaten hebben geboekt. “Nu kwam men met de klas praten. Daarvoor was het twee weken stil.” Karman Fransz benadrukt dat los van de slechte communicatie de leerlingen bijna altijd te horen krijgen dat ‘er nog geen oplossing is’. Er is niet voldoende aandacht voor hun gehele voorbereiding voor het examen. Latiers gaf zelf toe niet op de hoogte te zijn van lesachterstand bij wiskunde.

 
Recht
De examenleerlingen willen hun situatie onder de aandacht brengen van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Openbaar Lichaam Bonaire. Fransz: “We hebben het recht om ons te uiten en dit probleem aan te kaarten net als Nederlandse studenten in Europees Nederland. De wet zegt dat de regering moet zorgen voor continuïteit van het onderwijs in het Koninkrijk. Daarom luiden we de noodklok.”

 
Door Belkis Osepa