Liseo Boneriano havo/vwo unit waar de leerlingen slechte examenresultaten hebben behaald - foto: Belkis Osepa

Liseo Boneriano havo/vwo unit waar de leerlingen slechte examenresultaten hebben behaald – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – John van ’t Hoff gaat weg als directeur van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB). Het bestuur heeft dit al begin juni besloten. Ook ligt er een conceptakkoord op tafel voor extra geld voor het onderwijs en zorg. Eind juni bekrachtigt staatsecretaris Sander Dekker van Onderwijs dit akkoord.

 
Het bestuur van de SGB maakt dit bekend in een schriftelijke persverklaring. De docenten van de school zijn ingelicht over de toekomst van de school. De SGB was de afgelopen dagen in het nieuws na de dramatische slagingspercentages van havo/vwo-scholieren. PvdA-kamerlid Van Laar stelde vragen in de Tweede Kamer. Dekker gaf aan dat het tijd is voor een nieuwe directeur en dat er structurele maatregelen genomen moeten worden.

 
Vragenuurtje
Volgens bestuursvoorzitter F. Lauxen is de beslissing om niet verder te gaan met Van ’t Hoff al op 4 juni genomen tijdens een bestuursvergadering. Het is niet bekend of Dekker dit al wist tijdens beantwoording van vragen over de problemen op de SGB tijdens het vragenuurtje op 17 juni. Lauxen in de persverklaring: “Wij zijn voornemens op zeer korte termijn een interim-directeur te benoemen voor een bepaalde tijd. Hij krijgt de opdracht een verbetertraject in te zetten waarvan de eerste resultaten binnen een jaar duidelijk merkbaar en zichtbaar moeten zijn.”

 
De bestuursvoorzitter geeft aan dat op korte termijn de schoolorganisatie verbeterd wordt, waarbij naar meer samenhang gestreefd moet worden tussen de afdelingen. “Het personeel moet leren meer resultaatgericht te werken en om de schoolsfeer te verbeteren.” Op de lange termijn wordt aandacht besteed aan het pedagogisch handelen van de docenten en het verhogen van de opleidingsniveaus. De SGB hoopt ook op het vergroten van de verantwoordelijkheid van leerlingen en ouders.

 
Geld
In het overeengekomen conceptakkoord tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is afgesproken dat Nederland substantieel meer geld beschikbaar gaat stellen voor onderwijs en zorg van de leerlingen. Lauxen geeft aan dat de bekostiging gelijkgesteld wordt aan die in Europees Nederland, waarbij wel rekening gehouden wordt met de kosten- en prijsverhoudingen op Bonaire.

 
In het conceptakkoord staat dat bestaande tekorten vereffend worden. De SGB hoopt dat hierdoor leerlingen met meer problemen beter begeleid kunnen worden. Ook hoopt de SGB in aanmerking te komen voor extra voorzieningen, subsidies en gebruik van stimuleringsregelingen voor het onderwijs, zoals gebruikelijk is in Europees Nederland.

 
Zoals Dekker al heeft aangegeven in zijn antwoorden aan de Kamer wordt onderzocht of de havo/vwo examenleerlingen in een derde tijdvak alsnog hun diploma kunnen halen. Hierover wordt nog overleg gevoerd tussen OCW en de SGB.

 
Door Belkis Osepa