Michelle Gumbs - foto: Belkis Osepa

Michelle Gumbs – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – De achttienjarige Michelle Gumbs is vastberaden om haar havo-diploma te behalen. Als het dit jaar niet lukt na de herkansing, doet ze de staatexamens volgend jaar.

 
Verbaasd was ze niet over de dramatische examenuitslagen op haar school Liseo Boneriano. Zij had zelf een achterstand en kon dat moeilijk meer inhalen in vier maanden. “Bij biologie ging het mis. Mijn basiskennis voor dat vak was niet goed genoeg voor het examen.”

Belkis Osepa in gesprek met Michelle Gumbs

Michelle is een van de leerlingen van Liseo Boneriano, de havo/vwo unit van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB), die niet meteen is geslaagd voor het eindexamen. Ze hoopt alsnog haar havo-diploma te halen na een herkansing voor het vak Aardrijkskunde. Van de havo is 56 procent van de examenleerlingen geslaagd. De resultaten van de vwo zijn dramatischer. Slechts 33 procent geslaagden.

 
Bang
Het is nu nog onduidelijk waarom zo weinig vwo-leerlingen het examen goed hebben afgerond. De groep vwo-leerlingen is niet groot, maar geen enkele benaderde leerling wil vertellen hoe zij het schooljaar hebben ervaren. Gumbs: “Ze zijn bang om te praten. Bonaire kent slechts één havo/vwo-school. Volgend jaar moeten zij les krijgen van dezelfde docenten.”

 
Michelle is niet bang: “Ik sta achter wat ik zeg.” In januari protesteerde ze tegen lesuitval voor het vak biologie. Ze ging naar de media, maar werd later flink toegesproken door de school. Spijt van het protest heeft ze niet, wel vindt ze het spijtig dat de docente door haar protest is gekwetst. Ze heeft een onvoldoende staan voor biologie en kampt nog steeds met een kennisachterstand op dat gebied.

 
Basisniveau
Na de dramatische examenuitslagen, heeft het bestuur van de SGB aangegeven niet meer verder te gaan met de algemeen directeur John van’t Hoff. Ook is er een conceptakkoord overeengekomen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Meer geld wordt beschikbaar gesteld voor onderwijs en zorg voor de leerlingen.

 
De Inspectie van het Onderwijs concludeert in haar laatste rapport over ‘Onderwijsverbetering in Caribisch Nederland’ dat op de middelbare scholen nog forse inspanningen nodig zijn om de onderwijskwaliteit tot basisniveau te brengen. Het is nog onzeker of de doelstelling in 2016 gehaald wordt.

 
Modern
Het extra toegezegde geld vanuit Den Haag, wordt door de SGB ingezet op de verbetertrajecten van de school, aldus een verklaring van het schoolbestuur. Michelle: “Meer geld is niet nodig voor Liseo Boneriano. We hebben nieuwe lokalen en de modernste boeken en apparaten. We hebben alles. Docenten moeten alleen beter communiceren met de leerlingen en beter lesgeven. Aan de andere kant moeten leerlingen leren hoe zij het leerstof beter tot zich kunnen nemen.”

 
Daarbij doelt Michelle op het investeren in didactiek voor de docenten en extra bijlessen voor de leerlingen. “En dan juist voor vakken waarin de leerlingen niet goed in zijn”, zegt Michelle met kracht. Sommige leerlingen hebben extra hulp van docenten nodig omdat zij niet zo goed zelfstandig kunnen werken; anderen hebben extra bijlessen nodig.

 
Bijbaan
Met geld van haar bijbaan heeft ze zelf bijlessen betaald voor het vak Nederlands en Aardrijkskunde. “Het heeft geholpen. Ik stond goed voor mijn schoolexamens. Jammer genoeg viel mijn eindcijfer lager uit, door het cijfer van het centraal examen.”

 
Michelle kaart hier aan dat ze vindt dat er discrepanties zijn in de cijfers van de schoolexamens en de centrale examens. Ze vindt de centrale examens veel moeilijker dan de schoolexamens. “Ik denk dat het niveau van de schoolexamens hoger moet. Door het lage niveau, weet je niet hoe je ervoor staat.”

 
Door Belkis Osepa