KRALENDIJK – Scholengemeenschap Bonaire (SGB) onderzoekt nog of de niet geslaagde vwo-kandidaten een extra herkansing krijgen in het derde tijdvak. Dan kunnen zij dit najaar alsnog hun diploma behalen.

 
Het slagingspercentage voor het vwo is na het tweede tijdvak gestegen van 33 naar 50 procent. In totaal hebben achttien leerlingen eindexamen gedaan. Na de eerste examenresultaten sprak unit-directeur Joost Latiers van een drama.

 
Staatsecretaris Sander Dekker van Onderwijs wil de leerlingen nog een herkansing geven na het krijgen van bijlessen. Die mogelijkheid wordt nog onderzocht.

 
Oorzaken
De SGB geeft overigens aan dat er onjuiste oorzaken worden genoemd voor de lage slagingspercentages. Volgens de scholengemeenschap was er bijvoorbeeld voor het vak biologie slechts sprake van twee weken lesuitval. Toch geeft de SGB niet aan wat dan wel de juiste oorzaken zijn van de teleurstellende uitslagen. De scholengemeenschap gaat na een analyse werken aan verbeterpunten.

 
De SGB wordt volgens Dekker nauwlettend in de gaten gehouden door de onderwijsinspectie. Het is nog niet bekend of Dekker een conceptakkoord voor extra geld voor het onderwijs en zorg al getekend heeft. Dat zou eind juni gebeuren.

 
De scholengemeenchap zit in roerige tijden. Algemeen directeur John van ’t Hoff die uit de functie is ontheven, spande vorige week een kort geding aan. Hij wil weer aan het werk te gaan. De rechter heeft de partijen weer naar de onderhandelingstafel verwezen.

 
Gemiddeld zijn 69 procent van alle examenkandidaten van de SGB geslaagd. Dit is vijf procent hoger dan het jaar daarvoor. Van de examenkandidaten in het vmbo slaagde 70 procent. In 2013 slaagden 62 procent van de vmbo-examenkandidaten.

 
Door Belkis Osepa