Enthousiasme bij de kleine groep geslaagde vwo-leerlingen van Liseo Boneriano

Enthousiasme bij de kleine groep geslaagde havo en vwo-leerlingen van Liseo Boneriano

KRALENDIJK – “Ik kan niets anders zeggen dan dat de examenuitslagen van het VWO een drama zijn.” Zo reageert unit-directeur Joost Latiers een dag na de bekendmaking van de examenresultaten op Liseo Boneriano. Slechts 33 procent van de vwo-examenleerlingen is geslaagd.

Latiers stelt ‘uitermate verrast’ te zijn door het lage percentage. “Tot december deden de leerlingen het inderdaad slecht op school. Maar in het tweede gedeelte van het schooljaar deden zij hun schoolexamens redelijk goed. Toch zijn ze flink teruggevallen bij het centraal schriftelijk examen.” Ook vorig jaar vond Latiers de eindexamenresultaten teleurstellend.


Lesachterstanden
Op Liseo Boneriano, de havo/vwo-unit van het Scholengemeenschap Bonaire (SGB), zijn zes van de zeventien leerlingen die het eindexamen deden geslaagd. De rest is gezakt. Van de havo is 56 procent van de examenleerlingen geslaagd. Dit percentage is iets hoger dan het jaar daarvoor (52 procent).

De examenleerlingen van Liseo Boneriano hebben begin dit jaar al aan de bel getrokken. Ze uitten hun bezorgdheid over de lesachterstanden op school. Ze gaven aan te vrezen niet goed voorbereid het examen te moeten afleggen. Volgens Latiers kon toen niet gesproken worden van structurele achterstanden. Latiers geeft aan dat de vwo-leerlingen het vooral slecht hebben gedaan bij de exacte vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde B.

Verschil met Nederland
Latiers geeft aan dat vroeger de scores op Bonaire de beste waren van de Nederlandse Antillen. “Bonaire scoorde vroeger tussen de 80 en 90 procent.” Hoewel Bonaire een bijzondere gemeente is van Nederland is er een groot verschil tussen de examenuitslagen op Bonaire en die in Nederland. In Nederland slaagt rond de 95 procent voor het eindexamen op het vwo (Liseo Boneriano 33 procent) en op de havo is het percentage tussen 85 en 90 procent (Liseo Boneriano 56 procent).

 
Het onderwijs op Bonaire kampt nog steeds met achterstanden op bijna alle schoolniveaus. In november vorig jaar luidden de SGB-docenten de noodklok tijdens het koninklijk bezoek op het eiland. Zij organiseerden een vreedzaam protest. “Over de hele linie verdient het onderwijs veel meer aandacht”, zei toen Gilbert van Arneman, secretaris van de onderwijsbond Simabo. Dit naar aanleiding van het korten in de bekostiging van de SGB door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van Arneman vreesde dat de leerlingen de dupe worden van de onderwijsbezuinigingen. De eindexamenresultaten lijken die vrees te bevestigen.

Gebrek aan geld
Ook Latiers noemt ‘het dichtdraaien van de geldkraan’ door Nederland, waardoor de school niet goed kan werken aan de verbeterprocessen. “We hebben een tekort aan financiën. Den Haag zegt: jullie geven teveel geld uit. Terwijl wij zeggen: Den Haag geeft ons te weinig. We hebben flink moeten bezuinigen. Dan ben je nauwelijks met verbeterprocessen bezig.”

Net als de onderwijsvakbond benadrukt Latiers dat er meer geïnvesteerd moet worden in het onderwijs. De docenten moeten met elkaar praten over onderwijsverbeteringen, stelt hij. Op de vraag hoe de examenresultaten verbeterd kunnen worden, zegt Latiers dat ondanks de bezuinigingen de school beter moet lesgeven, meer tijd geïnvesteerd moet worden in de voorbereiding en motiveren van de leerlingen. “Daar heb je geen geld voor nodig.”

Door Belkis Osepa