Foto: Roelie van Beek

Hoe kon het toch dat het nieuwe HNO-ziekenhuis op Curaçao meer dan 200 miljoen guldens extra heeft gekost? De openbare verhoren houden de gemoederen bezig op Curaçao. Maandag 11 maart begint de tweede week.

Na 17 mensen te hebben verhoord, is daar nog geen duidelijk antwoord op gekomen. In de eerste week, van 26 februari tot en met 1 maart, zijn onder meer vijf voormalige minister-presidenten en verschillende ex-ministers gehoord. Waaronder Jacinta Constancia, de voor fraude veroordeelde minister van Gezondheid die momenteel nog vastzit.

Vergaderzaal
De openbare verhoren zijn bijzonder voor Curaçao, omdat het de eerste keer is sinds het eiland in 2010 autonoom is geworden. Alle zes partijen in het parlement hebben een afgevaardigd parlementslid in de commissie, die geleid wordt door Eduard Bram (MFK).

De eerste oud-premier die moest verschijnen, is  Gerrit Schotte. Hij zat van 2010 tot 2012 in Fòrti. Daarna, alle premiers na hem (kortzittend en langzittend): Stanley Betrian (interim), Daniel Hodge, Ivar Asjes (PS) en Ben Whiteman (PS). Op maandag staan Eugene Rhuggenaath (PAR) en Gilmar Pisas (MFK) onder ede voor de commissie.

In de eerste week was een van de belangrijkste vragen: waarom is de beoogde locatie van het ziekenhuis zo vaak veranderd? Onder oud-premier Schotte was het Amstelterrein aan de Nieuwe Haven een locatie. Uiteindelijk kwam het terecht in Otrobanda. In eerste instantie was het idee – onder meer van initiator oncoloog Bob Pinedo – om te bouwen aan de Jan Noorduynweg.

Volgens Schotte is de verandering van locatie een belangrijke reden van de enorme stijging van de kosten. Oud-minister van Financiën José Jardim en oud-premier Ivar Asjes ontkenden dat weer.

Behalve politici zijn ook niet-bewindslieden, zoals oncoloog Bob Pinedo, en oud-voorzitter van het College Financieel Toezicht professor Age Bakker opgeroepen. De lijst met namen van opgeroepen getuigen wordt steeds een dag voor de verhoren gepubliceerd op de website van de enquêtecommissie.

Het gesprek van de dag op Curaçao
Op sociale media zijn de verhoren steeds het gesprek van de dag, net zoals in nieuwsprogramma’s en in de dagbladen. Iedereen kent het ziekenhuis en de ondervraagden, en wil weten in welke zakken de extra 200 miljoen is verdwenen. Dat maakt dat de bevolking zoveel interesse heeft in de openbare verhoren. Daarbij komt dat zo’n openbaar verhoor dus voor het eerst plaatsvindt.

De verhoren zijn te volgen via onder meer de Facebook-pagina van het parlement en live op Radio Direct 92.1.

Eindverslag
Commissie-voorzitter Braam heeft meerdere keren laten weten voor eind april met een eindverslag te komen. Dan moet ook duidelijk worden waarom de kosten voor het nieuwe ziekenhuis zoveel hoger uit zijn gevallen. De commissie onderzoekt de keuze van de locatie voor het ziekenhuis, financiële verantwoordelijkheid, transitie van het oude naar het nieuwe ziekenhuis, bouwtechnische en veiligheidsaspecten en overheidsverantwoording.

Maar misschien werd het antwoord op die vraag wel direct in het eerste antwoord gegeven. Op 26 februari was de eerste opgeroepene Ninon Gerling, controleur en waarnemend secretaris van de Algemene Rekenkamer Curaçao tijdens de hele bouw periode. Zij vertelt dat de bouwplannen al bekend waren rond 2011 en dat er pas na 2016 echt interesse kwam vanuit de overheid of het financieel wel volgens plan loopt.