Dr. Peter Bosman van Usona/Berenschot in de centrale hal van HNO | Foto: Dick Drayer

Dr. Peter Bosman van Usona/Berenschot in de centrale hal van HNO | Foto’s: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Curaçao laat de kans lopen om met het nieuwe ziekenhuis ook haar gezondheidszorg efficiënter in te richten. Dat zegt Peter Bosman van Usona/Berenschot. Hij is arts met een bedrijfskundige achtergrond en houdt zich bezig met de vraag hoe HNO een spil kan vormen in de transformatie van de gezondheidszorg op Curaçao. “Dat ziekenhuis komt er wel, dat is inmiddels veiliggesteld. Maar de kans om de zorg op een andere betere manier in te richten lijkt voorbij.”

“Hospital Nobo Otrobanda (HNO) rust op drie pijlers”, zegt Bosman. “De bouw van een nieuw ziekenhuis, de inrichting en de transitie naar een nieuwe organisatie. Het gaat primair niet om stenen, maar om de kwaliteit van zorg.”

Dick Drayer op de bouwplaats van het nieuwe ziekenhuis

In eerste instantie is geopperd om de zorg te centraliseren. Het nieuwe ziekenhuis naar Deventer model. “Dat was in de Curaçaose context geen haalbare kaart. Uitkopen van medisch specialisten bijvoorbeeld, om ze naar het ziekenhuis te trekken, is onbetaalbaar”, zegt Bosman.

70 procent
“Centraal was de vraag wat gaan we wel en wat gaan we niet doen in het ziekenhuis. Het moest op de nieuwe locatie in ieder geval kleiner en compacter. Er is toen gekozen voor de aanpak van 70 procent. Dus wel alle functies in het ziekenhuis, maar daarvan laat je 30 procent buiten het ziekenhuis plaatsvinden.”

Dat is volgens Bosman niet gelukt. De bewindslieden op Volksgezondheid Ben Whiteman en later Siegfried Victorina en Whiteman als premier, hadden na 2013 vanuit hun medische achtergrond nadrukkelijk invloed op het dossier.

Geen ruimte
Zo besloot de nieuwe regering om alle grote disciplines in het ziekenhuis onder te brengen, dus 100 procent en alle kleine vakken in de Taams Kliniek en het Adventsziekenhuis.

“Ook de geplande huisartsenpost is geschrapt. In de meeste ziekenhuizen voorkomt zo’n post dat er teveel mensen gebruikmaken van de EHBO, terwijl ze eigenlijk bij de huisarts horen. Kraamzorg idem dito; terwijl de trend is dat steeds meer vrouwen klinisch bevallen. Makkelijk op te lossen door de verloskundige uit de eerste lijn bevallingen te laten doen in het ziekenhuis, en bij complicaties de gynaecoloog in te laten stappen.”

De overheid heeft besloten om het ADC en het Sehos-lab samen te voegen tot één nationaal laboratorium. “Wij vroegen toen: waar komt dat lab? Die beslissing is nooit genomen. De besluiteloosheid leidt uiteindelijk tot een ADC die nu niet meer meedoet. Ik weet wel wat er gaat gebeuren, het oude lab van het Sehos blijft open om het nieuwe ziekenhuis te kunnen bedienen. Dat wil je natuurlijk helemaal niet”, zegt Bosman.

Drs. ir. Jacques Heide, woordvoerder Usona/Berenschot

Drs. ir. Jacques Heide, woordvoerder Usona/Berenschot

Transitie gestopt
Sona en Usona/Berenschot kregen ook nog ruzie over het geld. “Het geschil gaat over hoeveel de transitie mag kosten”, zegt Usona/Berenschot woordvoerder Jacques Heide. Daar zijn vooraf geen duidelijke afspraken over gemaakt.”

De situatie dreigde de bouw stil te leggen, maar dat probleem is getackeld. “Maar de transitie zelf is niet vlot getrokken. En de filosofie waar je heen wilt is ook weg. Het ziekenhuis komt er, maar de zorg blijft hetzelfde.” Een gemiste kans, zeggen zowel Heide als Bosman. “Het blijft oude wijn, maar wel in een hele mooie nieuwe zak.”

De opdrachtgever voor het nieuwe ziekenhuis is het Land
Curaçao. Dat heeft een beheersovereenkomst gesloten met
Sona. Die heeft op haar beurt een managementovereenkomst
gesloten met Berenschot. Op grond van deze overeenkomst voert Berenschot onder de handelsnaam Usona de taken en verantwoordelijkheden uit die aan Sona zijn toegewezen in de beheersovereenkomst.

 

Door Dick Drayer