WILLEMSTAD – Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Rijksministerraad (RMR) vandaag geïnformeerd dat Curaçao voldoet aan alle onderdelen van de aanwijzing, zo verklaart Cft voorzitter Age Bakker.

 
De RMR gaf het bestuur van Curaçao in juli 2012 een aanwijzing. De begroting moest in overeenstemming met de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) worden gebracht. .Curaçao heeft volgens het Cft alle onderdelen afgerond, waarmee “de overheidsfinanciën in stabieler vaarwater zijn gekomen.”

 
Curaçao voldeed sinds april vorig jaar aan vier van de zes onderdelen van de aanwijzing. Op twee onderdelen van de aanwijzing, de vacaturestop en compensatie van tekorten uit voorgaande jaren, bleef de toets van het Cft bestaan. Het aangaan van leningen was sinds april vorig jaar weer mogelijk.

 
Lening nieuw ziekenhuis
De aanwijzing voorzag ten aanzien van de financiering van het nieuwe ziekenhuis in een aanvullende voorwaarde. Het Cft heeft in zijn advies bij de vastgestelde begroting 2014 aangegeven dat voldoende vertrouwen bestaat in een sluitende business case. Curaçao kan in beginsel een lening aangaan voor een nieuw ziekenhuis. Dit betekent dat de concrete lening voor het ziekenhuis wordt afgewacht.