Cft Voorzitter Age Bakker

Cft Voorzitter Age Bakker

WILLEMSTAD – De regering moet komende maand meer duidelijkheid verschaffen over de financiering van het nieuwe ziekenhuis, alvorens het College financieel toezicht (Cft) een uitspraak doet over de lening die nodig is voor de bouw en exploitatie. Dat zegt Cft-voorzitter Age Bakker.


De regering moet aangeven hoe het 30 procent van de totale financiering via particuliere beleggers kan realiseren. Ook moet er zicht zijn op een gezond tarievenstelsel dat in overeenstemming is met de exploitatie.


Een ander punt is volgens het Cft de vraag of tarieven in de gezondheidszorg automatisch geïndexeerd moeten worden. Dat lijkt volgens Bakker billijk, maar is niet bevorderlijk voor de gewenste efficiency om de kosten beheersbaar te houden. Het Cft adviseert om dit in handen te leggen van een onafhankelijke zorgautoriteit.


Overheidsvennootschappen
De vermogenspositie van een aantal overheidsbedrijven is volgens Bakker nog steeds zorgelijk. De vraag is of deze bedrijven op tijd aan hun dividendverplichtingen kunnen voldoen. Het gaat in dit geval specifiek om Aqualectra, de CDM en telecombedrijf UTS. De Plannen van Aanpak voor het verbeteren van hun vermogenspositie gaan volgens het Cft niet snel genoeg.


Aanwijzing
Van de aanwijzing die Curaçao in 2012 ontving zijn nog twee onderdelen van kracht: de compensatie van tekorten uit voorgaande jaren en de vacaturestop. Het College gaat ervan uit dat de minister van Financiën de tekorten in de tweede begrotingswijziging over 2013 heeft gecompenseerd. Zodra dit is vastgesteld, is aan dit onderdeel voldaan. Ook de personeelskosten liepen in 2013 in de pas. Volgens het Cft werken de interne beheersingsmechanismen en kan de vacaturestop in februari opgeheven worden.


Door Dick Drayer