Rodriques zegt dat het nieuwe ziekenhuis zeker niet alleen om een mooi gebouw draait en de kwaliteit van de zorg hoog op de agenda staat. Foto Elisa Koek

Rodriques zegt dat het nieuwe ziekenhuis zeker niet alleen om een mooi gebouw draait en de kwaliteit van de zorg hoog op de agenda staat. Foto Elisa Koek

WILLEMSTAD – Medisch specialist Michel Berry is voorlopig geschorst. Aanleiding is zijn handelswijze. Volgens Inspecteur Gezondheidszorg Gersji Rodrigues Pereira hebben patiënten die zorg nodig hadden, deze niet (op tijd) gekregen. Op de afdeling Heelkunde waar Berry werkzaam was, worden nu maatregelen genomen.

Volgens Inspecteur Gezondheidszorg Gersji Rodriques Pereira gelden er protocollen binnen het ziekenhuis om incidenten te minimaliseren, maar kan er nog wel veel worden verbeterd. ”Het besef dat het anders en beter moet, dringt door”, zegt Rodriques Pereira. “Het doorvoeren van die verbeteringen, hopen we te doen voor het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) klaar is.”

Rodrigues Pereira, Inspecteur legt uit hoe de kwaliteit wordt gewaarborgd en verbeterd

Medisch specialist Berry is al langer in opspraak. In 2013 berichtte Caribisch Netwerk over de dood van Julio Martina na een maagverkleiningsoperatie door Berry. Na de operatie kon Martina niets meer zelf en leefde op vloeibaar voedsel; Berry ontkende dit. Martina werd opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, waar bleek dat er sprake was van een lekkage door een poortbreuk; er kwam maagzuur en voedsel in zijn buikholte terecht. Na twee nieuwe operaties, overleed hij. De familie die daarna zijn beklag deed voelde zich niet serieus genomen door de Inspectie en toenmalig minister van Gezondheid Ben Whiteman.

Maatregelen voldoende
Inspecteur Rodriques benadrukt dat de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is volgens de wet, maar dat de Inspectie wel kan ingrijpen.  “De consequenties voor een medisch specialist worden genomen door de Raad. Mocht het zo zijn dat de Raad geen maatregelen of onvoldoende maatregelen neemt, kunnen wij dit eventueel wel doen.” Rodriques stelt dat de maatregelen tegen Berry volgens de Inspectie afdoende zijn.

Op de Heelkunde-afdeling worden maatregelen op korte en lange termijn genomen. “Daarvoor wordt er externe deskundigheid ingeroepen, er komt een onderzoek om een nieuw plan op te stellen.” De inspectie is ook tevreden over de genomen maatregelen, maar zal de wel monitoren of deze goed worden uitgevoerd.

Verbeteren
Om soortgelijke incidenten te voorkomen, gelden er protocollen in het ziekenhuis.  De protocollen worden primair door het ziekenhuis gemonitord, maar de Inspectie van Gezondheid doet navraag en motiveert om ook de output te meten. “Omdat dit toch nog wel in de kinderschoenen staat, is juist de output belangrijk om zo fouten te kunnen opsporen en deze punten te verbeteren.”

Rodriques Pereira ziet, sinds zijn aantreden twee jaar terug, al wel verbetering. “Er is heel veel aandacht om nu, in aanloop naar het nieuwe ziekenhuis toe, de kwaliteit te verbeteren, alles ‘in place’ te krijgen en met elkaar te ontwikkelen voor we overgaan naar HNO.” Rodriques zegt dat het nieuwe ziekenhuis zeker niet alleen om een mooi gebouw draait en de kwaliteit van de zorg hoog op de agenda staat. “De wil om de kwaliteit en veiligheid op orde te hebben voor het nieuwe ziekenhuis, is er.”

Personeel
Een heikel punt is het personeel: de vraag is wel of er voldoende capaciteit is om de gewenste veranderingen door te voeren. Er moet volgens Rodriques heel goed gekeken worden waar en hoeveel personeel nodig is. “De indruk bestaat op z’n minst dat het aantal personeelsleden niet overal voldoende is voor de hoeveelheid en intensiteit van de zorg. Hier wordt zeker naar gekeken.”

Door Elisa Koek