Tijdens de intocht van Sinterklaas op Bonaire waren er dit jaar ook Zwarte Pieten te zien. Als het aan het politiek bestuur ligt, is het ook de laatste keer. Vanaf 2024 zijn er ‘alléén kleurpieten’, zegt gedeputeerde Nina den Heyer.

In 2020 heeft gedeputeerde Nina den Heyer namens het toenmalige bestuurscollege nog gezegd dat Zwarte Piet niet meer te zien zou zijn tijdens de intocht. Toch is het dit jaar gebeurd. “Ik was er ook van geschrokken”, reageert Den Heyer, die na een tussenperiode van ongeveer een jaar weer gedeputeerde is.

In Europees-Nederland zijn er op steeds minder plekken Zwarte Pieten te zien. Dat dan juist op Bonaire – met haar koloniaal verleden – er Zwarte Pieten te zien zijn, heeft voor verontwaardigde reacties gezorgd op sociale media. Ook vanuit de Caribische gemeenschap in Europees-Nederland. 

“Ja, ik begrijp dat. In Nederland loopt de discussie al jaren en dat gaat ook gepaard met bewustwording. Hier begint het gesprek erover langzamerhand ook, maar het heeft nog niet de vorm en heftigheid zoals in Nederland.”

Hoe ziet u uw rol als gedeputeerde nu in deze kwestie?

“Ik heb me wel voorgenomen om weer met jongeren in gesprek te gaan om hun mening hierover te horen. Maar ook om aan meer bewustwording te doen. We kunnen niks forceren, maar we moeten wel begeleiden.”

Van meerdere ouders hoor je tijdens de afgelopen intocht dat zij geen bezwaar hebben tegen het figuur Zwarte Piet. Hoe gaat u daarmee om? 

 “Ook was het verhaal altijd dat Zwarte Piet hier – op Bonaire – zwart is, omdat hij door de schoorsteen moest.. Het wordt door een groot deel van de bevolking niet als discriminerend gezien. Ik heb van enkele jongeren begrepen dat ze het zien als carnaval. Daar verkleed je je ook en maak je plezier.”

“Enkele jaren geleden is hier op Bonaire wel bewust gekozen dat Zwarte Piet geen roe meer bij zich heeft, omdat we wilden focussen op positief opvoeden. Dat is wel goed aangeslagen en paste ook in het beeld van kindervriend. Het gaat om bewustwording.”

De bedoeling vanuit de lokale politiek was dat er stapsgewijs verandering komt. Waarom waren er dan dit jaar nog steeds Zwarte Pieten te zien bij de intocht?

“Ik heb begrepen dat met deze nieuwe organisatie ook de afspraak is gemaakt voor gekleurde Pieten. Ik heb ze nog wel aan deze afspraak herinnerd. Maar deze afspraken waren voor mijn aantreden gemaakt.”

Nu bent u opnieuw gedeputeerde. Hoe ziet de Sinterklaasintocht in 2024 eruit?

“Het wordt een intocht met alléén kleurpieten. We hebben hier al gezamenlijk over gesproken binnen het bestuurscollege. We gaan het ook nog met de organisatie van de intocht evalueren.”