Foto: Minister-president Pisas (midden) en staatssecretaris Van Huffelen (r)

WILLEMSTAD – Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, lijkt op één lijn te zitten met Curaçao over goede opvang van ongedocumenteerden op het eiland, voornamelijk Venezolanen. Mensenrechtenorganisaties blijven kritisch en vinden dat Nederland niet te snel tevreden mag zijn.

Van Huffelen zei na afloop van het bezoek dat Nederland en Curaçao ‘een gemeenschappelijk belang’ hebben om de wijze waarop ongedocumenteerden vast worden gezet te verbeteren. Haar voorganger, Raymond Knops, zette in januari de Nederlandse steun stop voor de verbouwing van de opvangcapaciteiten. Volgens hem bleef Curaçao in gebreke bij de verbetering van de opvang.

Vernietigend Amnesty-rapport
Minister-president Gilmar Pisas en Van Huffelen gaven na afloop aan een goede opvang belangrijk te vinden. Dat lijken voor de hand liggende woorden, maar toch is de uitspraak van Pisas opvallend, omdat vanuit Curaçao niet werd gereageerd op een vernietigend rapport dat Amnesty International van vorig jaar. Tijdens een bezoek aan het eiland afgelopen december konden de Amnesty-delegatie geen afspraak met Pisas maken.

De verbouwing van de opvangcapaciteiten liep te veel vertraging op, waarna Den Haag het geld stop zette.

Vertragingen bij de bouw
Pisas zegt nu dat hij tijdens het bezoek van de organisatie aan Curaçao ziek was en vanuit zijn ministerie geen plaatsvervangende gesprekpartner was geregeld. Hij erkende ook dat er vertraging bij de bouw was opgelopen. Maar dat is volgens hem onder meer het gevolg van problemen met de aanlevering van bouwmaterialen en personeelsgebrek.

De minister-president, die ook de minister van Justitie is, zegt blij te zijn dat Amnesty in maart opnieuw komt en dat hij dan zeker met de organisatie om tafel gaat zitten. Ook is Curaçao volgens hem al begonnen met enkele aanbevelingen die Amnesty heeft gedaan om de opvang te verbeteren.

‘Wij hopen van Curaçao concrete maatregelen te horen’
– Dagmar Oudshoorn, directeur Amnesty Nederland

“Het is een positieve stap dat minister-president Pisas en staatssecretaris Van Huffelen samen praten over betere omstandigheden in de vreemdelingenbarakken”, zegt Dagmar Oudshoorn, directeur Amnesty Nederland tegenover Caribisch Netwerk. “We zijn verheugd te horen dat de heer Pisas al concrete maatregelen heeft genomen in het licht van onze aanbevelingen. Wij hopen tijdens ons bezoek te horen welke concrete maatregelen de overheid van Curaçao heeft genomen om hier wat aan te doen.”

Zorgen van Amnesty blijven
Tegelijkertijd heeft Amnesty nog steeds ‘zorgen over de inhumane omstandigheden en de beschermingsprocedure, waar mensen bijna geen toegang tot hebben en die alleen maar zorgt voor onzekerheid en afwijzing’. Ook mensenrechtenorganisatie Human Rights Defense Curaçao (HRDC) reageert kritisch over de positieve geluiden rond de vreemdelingenbarakken.
De organisatie zegt erg verheugd te zijn dat van zowel de kant van de Curaçaose regering als vanuit Nederland er nu bereidheid is om de opvang van vluchtelingen te verbeteren.

‘Helaas heeft de staatssecretaris de vrouwelijke vluchtelingen niet bezocht’
– Human Rights Defense Curaçao

HRDC spreekt over een Venezolaanse vluchtelingencrisis die al bijna zes jaar duurt. “De vrouwelijke vluchtelingen worden al maanden vastgehouden in de vrouwengevangenis. Iets dat internationaal niet door de beugel kan: vluchtelingen en veroordeelden moeten in gescheiden afdelingen verblijven. Helaas heeft de staatssecretaris de vrouwelijke vluchtelingen niet bezocht.’’

De nieuwe vreemdelingenbarakken op gevangenisterrein, ‘achter prikkeldraad, met overal traliewerk en waar een gevangenisregiem geldt’, noemt HRDC ‘cosmetische renovaties’. Het stelt dat uitbreiding van de faciliteiten ‘een ontoelaatbare vrijheidsberoving blijven inhouden, waar vernederingen, wreedheden, machtsmisbruik en onhygiënische toestanden voortduren’.

Ook betreurt HRDC dat Van Huffelen ondanks dringend verzoek van de organisatie geen tijd had voor een gesprek.

‘Vreemdelingen niet langer meer op gevangenisterrein’
De financiering uit Nederland kan anders, beter en doeltreffender, aldus HRDC, en zou besteed moeten worden aan het bouwen van een half open opvangcentrum. “Daarnaast moet er een transparant en billijk migrantenbeleid in het algemeen en van het toelatingsbeleid in het bijzonder komen.” Volgens Ieteke Witteveen, directeur van HRDC, is een belangrijke eerste stap echter om vreemdelingen niet langer op een gevangenisterrein op te vangen. “Dat moet zo snel mogelijk gebeuren.”

Minister-president Pisas tolkt voor staatssecretaris

De staatssecretaris bezocht tijdens haar werkbezoek aan Curaçao, dat duurde de van 10 tot 13 februari, met minister-president Gilmar Pisas de opvang. Ze bekeek de bestaande opvang en de nieuwe gebouwen en sprak met enkele Venezolanen die vast zitten. Pisas fungeerde daarbij als tolk voor de Nederlandse staatssecretaris.

Door Joëlle Jochems