WILLEMSTAD – Op Curaçao is het maandag stil gebleven nadat ‘s ochtends een ontluisterend rapport was verschenen over de schending van de rechten van Venezolanen die zijn gevlucht naar het eiland. De media besteedde maandag uitgebreid aandacht aan het rapport van Amnesty International, maar vanuit de politiek bleef het stil.

Er is geen officiële reactie gekomen en bij doorvragen wordt – off the record – verwezen naar de verantwoordelijkheid van Nederland. In 2018 publiceerde Amnesty ook al een rapport over de mensenrechtenschendingen van gevluchte Venezolanen op Curaçao. De partijen die toen de regering vormden – PAR en MAN – zitten nu in de oppositie.

Kritiek
In 2018 zei de regering nog dat ‘ze zich niet herkende in de kritiek van Amnesty’. En ook dat het land zich houdt ‘aan internationale wetten en afspraken zoals vastgesteld in de verdragen waarbij het land is aangesloten’.

In drie jaar tijd lijkt er echter weinig te zijn verbeterd. Amnesty verwoordde in 2018 de kritiek in de titel van het rapport: ‘Opgesloten en uitgezet. Venezolanen krijgen geen bescherming op Curaçao’. Drie jaar later is de titel net zo veelzeggend: ‘Nog steeds geen bescherming: Venezolanen krijgen geen bescherming op Curaçao’.

In het rapport staan verschillende verklaringen van Venezolanen over geweld door bewakers en politie. Organisaties en advocaten die zich bezig houden met de bescherming van de mensenrechten op het eiland bevestigden maandag die verhalen.

Dwang
Het rapport van Amnesty is gebaseerd op de verhalen van 22 gevluchte Venezolanen, onder wie ook minderjarigen. Venezolanen worden bij aankomst in Curaçao voor onbepaalde tijd vastgezet in de Vreemdelingenbarakken op het terrein van de SDKK-gevangenis.

In de barakken waar de Venezolanen verblijven zijn de omstandigheden onmenselijk, aldus het rapport.

Ze hebben nauwelijks toegang tot juridische hulp en worden gedwongen om in te stemmen met uitzetting naar Venezuela. Volgens Amnesty mag volgens internationale afspraken niemand worden teruggestuurd naar een land waar hij of zij vervolging kan vrezen. Ook schendt Curaçao volgens Amnesty de rechten van Venezolaanse kinderen door hen apart van hun ouders op te sluiten.

Onmenselijk
In de barakken waar de Venezolanen verblijven zijn de omstandigheden bovendien onmenselijk, aldus het rapport. Zo is er sprake van overvolle cellen, een gebrek aan privacy en slechte hygiëne.

Amnesty International roept de overheid van Curacao op om ervoor te zorgen ‘dat alle vreemdelingen die bescherming nodig hebben toegang tot de beschermingsprocedure hebben’. De organisatie roept de Nederlandse regering op ‘te garanderen dat de mensenrechten tijdens het ondersteunen van of samenwerken met Curacao gerespecteerd en beschermd worden’.