Foto: Ubuntu Connected Front

DEN HAAG – In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, publiceert Caribisch Netwerk interviews met politici over de Caribische gemeenschap. Kenneth Cuvalay van Ubuntu Connected Front (UCF) pleit voor ‘een eerlijke samenleving’: dekoloniseer het onderwijs meteen en pak de structuren aan die marginaliseerde groepen discrimineren.

Waarom stelt u zich verkiesbaar?

“Heel simpel: vanwege de manier waarop er door Nederland wordt omgesprongen met de Nederlandse erfenis als het gaat om kolonialisme en de Afrikaanse nazaten. Deze mensen worden steeds benadeeld. Ik wil onze samenleving eerlijker en rechtvaardiger maken voor iedereen. En de enige manier om verandering te brengen is om in de politieke arena deel te nemen.”

‘Jongeren hebben het zwaar te verduren, vaak is hun toekomst op de eilanden uitzichtloos’

“Kijk naar de arbeidsmarkt in Nederland, bijvoorbeeld. Als je carrière wil maken of dat je als persoon van kleur een gefingeerde naam moet gebruiken om überhaupt uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Je ziet ook dat er institutioneel racisme en discriminatie is in beleidsvorming. Mensen die niet wit zijn komen moeilijker vooruit.”

En wat merkt u in de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius? 

“Daar zie je dat sinds de transitie van 2010 dat we worden overspoeld met witte Europese Nederlanders die op de sleutelposities en leidinggevende posities terechtkomen. Zij hebben het voor het zeggen, terwijl de mensen die daar vandaan komen als tweederangsburger behandeld worden.”

“Je ziet dat mensen in de armoede terecht zijn gekomen nadat de eilanden ‘openbaar lichaam’ werden, omdat de dollar werd ingevoerd en de prijzen omhoog schoten. Jongeren hebben het zwaar te verduren, vaak is hun toekomst op de eilanden uitzichtloos. Ik weet waar ik het over heb, omdat ik daar zo’n tien jaar in de psychiatrie en verslavingszorg heb gewerkt.”

‘Bij de andere partijen draait het alleen maar om ikke, ikke, ikke. UCF zegt: ik ben, omdat wij zijn’

“Kijk naar de wetgeving van deze openbare lichamen. In deze constructie wordt alles bepaald door de huidige staatssecretaris en de ministeries. Die doen wat ze maar willen, want er wordt niet geluisterd naar de lokale overheid. Dit is heel kwalijk en het zijn koloniale praktijken.”

Waarom kiest u voor Ubuntu Connected Front (UCF) en geen andere grote landelijke partij die al zetels heeft?

“De grote landelijke partijen zijn juist het probleem. De kloof tussen klassen, rijk en arm, die wordt groter. De arbeiders worden verloochend door de Partij van de Arbeid. De grote bedrijven kunnen wegkomen met geen belasting betalen, terwijl de werkenden die het al moeilijk hebben steeds worden uitgebuit. Bij de andere partijen draait het alleen maar om ikke, ikke, ikke. UFC zegt: ik ben, omdat wij zijn.”

Verschillende Kamerleden zeggen dat ze schrikken als ze armoede hebben gezien op de eilanden en beloven daar werk van te maken. Zo ook bij deze verkiezing.

“Ik vind het beschamend als bijvoorbeeld Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie helemaal naar Bonaire moet afreizen om te ontdekken en te zeggen hoe ze geschrokken is van de armoede. Er zijn bergen aan onderzoeksrapporten over armoede en de hele regio.”

En die geven aan dat er nog steeds veel armoede is. Na tien jaar kunnen nog steeds inwoners in de Caribische gemeenten moeilijk rondkomen. Hoe verklaart u dat er te weinig verbetering is?

“Door de houding van Nederland, maar ook de politiek leiders in de regio die weinig of geen verantwoordelijkheid hebben genomen. Dat is een feit. Maar Nederland wist dit allemaal en blijft toekijken hoe er verder wordt aangemodderd. Er zijn privileges in Europees Nederland die ontbreken in het overzees gedeelte. ”

‘De Afrikaanse nazaten zijn per definitie gemarginaliseerd en ondervertegenwoordigd geweest’

“Het punt is: gelijkwaardigheid is een mensenrecht, geen privilege. Er is klassenverschil: tussen de have-nots en de rijken, die kloof is alleen maar groter geworden in de laatste decennia. Daarbij is er sprake van witte privilege, óók op de eilanden. De Afrikaanse nazaten zijn per definitie gemarginaliseerd en ondervertegenwoordigd geweest.”

Vlak voor de verkiezingen zeggen verschillende Kamerleden dat het armoedeprobleem in de Caribische gemeenten het eerste is wat aangepakt moet worden. Is dit voor u reden voor optimisme of niet?

“Nee, helemaal niet! Dit is zó nietszeggend; het is een oud liedje wat verroest is. De conventionele partijen zijn psychologisch misleidend bezig. Het is precies hetzelfde als ze zeggen dat er meer kleur in de Tweede Kamer moet komen. Maar ze zetten die personen zo laag op de kieslijst, dat ze niet in de Kamer komen of in de regering komen. Als dat echt zo was, dan hadden wij al jarenlang niet in zo’n situatie gezeten.”

Uw partij UCF heeft ook een ‘Black agenda’. Wat bedoelt u daarmee?

“Allereerst: onze partij is echt voor een ieder. We staan voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Dat heb je alleen als iedereen meetelt. Men moet de black agenda niet verwarren met een partij die staat voor een specifieke groep. Door de Nederlandse geschiedenis hebben we wel met verschillende issues te maken waardoor mensen van kleur worden belemmerd. Daar draait de ‘Black agenda’ om.”

‘Mij gaat het vooral om representatie’

Hebt u de overtuiging dat Kamerleden met een Europese achtergrond de drie Caribische gemeenten wel of niet kunnen vertegenwoordigen?

“Dat kúnnen ze niet. Ze bekijken het vanuit een Europese en koloniale bril. En je ziet het bij Kamerleden dat ze eerst moeten afreizen om armoede te ontdekken. Ze zitten in Nederland in hun comfortzone en bepalen steeds hoe een regio eruit moeten zien. Ze hebben geen idee hoe deze regio historisch, cultureel en geografisch in elkaar zit.”

Van een Kamerlid uit Limburg wordt geacht dat het net zo goed de inwoners van Friesland moet kunnen vertegenwoordigen. Dat zijn ook twee verschillende regio’s, met verschillen in taal en cultuur.

“Daarin zitten altijd contrasten. Je ziet al dat de mensen in Friesland steeds zeggen: u als Limburger weet niks van ons hier. Nou, laat staan als het om een overzees gebied gaat. Mij gaat het vooral om representatie. Ook dat je openstaat om te leren van de mensen die wel in die samenleving staan.”

‘We moeten samenwerken om in de komende jaren de structuren die mensen discrimineren te gaan veranderen’

Welke dingen staan op uw prioriteitenlijst als u in de Kamer komt?

“Drie dingen. Het minimumloon en sociaal minimum moeten omhoog. We moeten ook samenwerken om de komende jaren de structuren die mensen – gemarginaliseerde groepen – belemmeren en discrimineren te gaan veranderen. Het proces naar gelijkwaardigheid is een dat jaren gaat duren. De Afrikaanse nazaten moeten een stem krijgen in dit proces. Hierbij hoort natuurlijk ook dat de mensen op de eilanden meer zelfbeschikking hebben.”

“Het belangrijkste nu is dat we het onderwijs metéén aanpakken. Het is heel erg eurocentrisch gericht. Je krijgt alles te horen over de Franse revolutie, maar de jongeren krijgen helemaal niks erg weinig te weten over de bijdrage van zwarte mensen en mensen van kleur aan onze samenleving. Bijvoorbeeld dat ook zij in de Tweede Wereldoorlog hebben meegevochten voor de vrijheid van Nederland.”

Kenneth Cuvalay is kandidaat nummer 3 voor Ubuntu Connected Front. -Foto: Cuvalay