DEN HAAG – “Transparantie is belangrijk bij het uitgeven van publieke gelden, maar niet met de rug tegen de muur in crisistijd.”

Dat zegt Jorien Wuite van D66, tijdens een debat met Attje Kuikens (PvdA) over de stelling of Nederland zelf projecten moet uitvoeren op de eilanden of alleen geld op de bankrekening van de eilanden overgemaakt moet worden.

Coronasteun en COHO
Er is veel te doen geweest over coronasteun uit Den Haag voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Den Haag wilde namelijk niet zomaar steun geven en bond daar voorwaarden aan vast. Er was een tijdlang een patstelling tussen Nederland en de eilanden over de voorwaarden en de zogeheten COHO, een orgaan dat wat te zeggen heeft over hoe de coronasteun besteed wordt en ook de uitvoering van projecten.

Voor Sint-Maarten was het een déjà vu: toen in 2017 een orkaan het eiland verwoeste, werd de Wereldbank ingezet om de Nederlandse geldstroom voor de wederopbouw te controleren. Maar die constructie zorgde ook voor veel bureaucratie waardoor bijvoorbeeld het maken van de daken van woningen erg langzaam ging.

‘Veel water bij de wijn gedaan’
Attje Kuiken (PvdA) zegt geen vinger te willen wijzen naar de eilanden of Den Haag, maar wel dat de eilandbewoners centraal moeten staan. Over de COHO, waarvan de rijkswet pas voor advies bij de Raad van State ligt, zegt Kuiken dat ze vooral blij is dat er een overeenkomt is tussen Den Haag en de eilanden ‘waar toch wel veel water bij de wijn voor is gedaan.’ Wuite zegt dat de manier waarop dit is gegaan, veel schade heeft opgeleverd voor de onderlinge verhoudingen.

Kijk hier een stukje terug over dit onderwerp:

Het debat in zijn geheel kijk je hier

Kuiken – die al jaren in de Kamer zit en het dossier Koninkrijksrelaties onder haar hoede heeft – en nieuwkomer Wuite gingen ook in op de stelling of een Caribisch Kamerlid een noodzaak is om de eilanden goed te kunnen vertegenwoordigen. Kuiken vindt dat het een plus is, maar vooral dossierkennis erg belangrijk is en ook kennis van hoe het werkt in de Tweede Kamer. Zelf wil ze graag verder op het dossier en is ook begonnen met een cursus Papiaments: “De taal vind ik toch een barrière.”

Kijk hier een stukje terug over dit onderwerp:

Het debat in zijn geheel kijk je hier

Voor D66 staat klimaat bovenaan het partijprogramma. “Wij pleiten dan ook voor een koninkrijksbreed klimaatfonds. Ik heb zelf orkaan Irma meegemaakt dus ik weet dat het geen discussie is van morgen, maar van gisteren”, aldus Wuite.

Klimaat en kosten voor eilandbewoners

Kuiken onderstreept dat het klimaat belangrijk is, maar wil weten of dit ook vertaald wordt naar mensen op de eilanden. “Er is nog geen sociaal minimum op de eilanden vastgesteld. Er moeten geen regels komen in verband met klimaat dat voor hen de kosten opvoert.”

Kijk hier een stukje terug over dit onderwerp:

Het debat in zijn geheel kijk je hier

Bekijk ook het eerste debat tussen Quinsy Gario van Bij1 en Chris van Dam van het CDA. Klik hier.