Foto: archief Carrilho

DEN HAAG – In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, publiceert Caribisch Netwerk interviews met politici over de Caribische gemeenschap. Isaura Carrilho wil namens Denk in de Tweede Kamer, omdat zij vindt dat de Haagse politiek niet opkomt voor de Caribische jongeren. 

U focust zich op Caribische jongeren, blijkt bijvoorbeeld uit uw verkiezingsspot in het Papiaments. Waarom?

“De politiek moet een modernere slag maken in hoe je mensen aanspreekt om wel naar de stembus te gaan. Ik wil dat iemand de noodzaak voelt van wat ik bedoel. Als ik bijvoorbeeld Curaçaose jongeren wil aanspreken en ik praat over representatie en studenten, dan kan je het niet maken om geen campagne in het Papiaments te droppen.”

Maar waarom richt u zich tot de jongeren toe?

“Wij zijn helemaal niet zichtbaar. Wij Caribische jongeren laten niet van ons horen, terwijl het beleid van de overheid wel impact op ons heeft. We zijn nog steeds de groep die het hardst wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Waarom heeft niemand het erover? Dat komt omdat we minder politiek actief zijn.”

“Als het slecht gaat met de Nederlandse studenten, hoe denk je dan dat het gaat met de Caribische studenten? Ik vind dat we veel meer moeten gaan opeisen dat er veel meer aandacht voor de Caribische jongeren komt vanuit de Rijksministerraad. Zowel Nederland als de eilanden hebben belang bij de terugkeer van deze jongeren na hun studie.”

‘De Caribische gemeenschap is heel moeilijk te bereiken’

Bij de vorige verkiezingen was Denk nauwelijks in trek bij de Caribische Nederlanders, volgens een onderzoek van Kantar Public. Dat kwam omdat uw partij te veel gericht was op de mensen Turkse en Marokkaanse achtergrond, stelt oud-Kamerlid en PvdA’er John Leerdam. 

“Dat herken ik niet. De Caribische gemeenschap is heel moeilijk te bereiken, we hebben het zeker geprobeerd. We zijn met de campagneteam letterlijk langs alle treinstations geweest waar veel Antilliaanse mensen zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen ook de noodzaak zien zien om te stemmen?”

En die noodzaak ziet de Caribische stemmer nu wel?

“Het politiek bewustzijn is in de afgelopen vier jaar gegroeid. Door Black Lives Matter begrijpen mensen veel beter de noodzaak om te stemmen. Ook door de coronamaatregelen. Mensen zien hoeveel directe invloed politieke beslissingen hebben op hun vrijheid en kwaliteit van leven.”

‘Door Black Lives Matter begrijpen mensen veel beter de noodzaak om te stemmen’

Wat zijn de twee dingen waar u zo snel mogelijk aan wil werken?

“Veel kritischer zijn op het beleid wat staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) heeft gevoerd. En vanuit de Rijksministerraad kijken hoe we het welzijn van studenten kunnen verbeteren. Hoe kunnen we ze monitoren? Tot op dit moment is dat niet eens geregeld!”

U bent deels opgegroeid op Curaçao en in Amsterdam. U bent 26 jaar, werkt een paar maanden als fractiemedewerker in de Tweede Kamer voor Denk. Waarom wil u zelf nu Kamerlid worden?

“Precies daarom! Als beleidsmedewerker doe ik al het werk van een Kamerlid, ik merk dat ik de vaardigheden en de capaciteiten heb om dat te doen. Ik zie de problemen, ik hoor de signalen en ik ben nu nog jong. Nu sta ik dichtbij mijn directe omgeving. Ik ben geen onderdeel van het bestuurlijk apparaat.”

‘Veel Kamerleden hebben niet het inzicht van de lokale Caribische burger’

Veel politieke partijen zijn afwezig bij de Kamercommissie Koninkrijksrelaties, waarin elke maand veel Caribische kwesties aangekaart en besproken worden. Denk was wel bij de grote debatten aanwezig, maar vooral afwezig in deze commissie.

“Dat heeft dus vooral te maken met de werkdruk, want we zijn een kleinere fractie. Bij de grotere debatten zijn we er wel. Het is wel zaak dat we snel Caribische politici daar hebben, want veel Kamerleden hebben niet het inzicht van de lokale Caribische burger.”

Er is een ‘neo-koloniale houding’ van Nederland tegenover de eilanden, staat in uw partijprogramma. Wat bedoelt u precies?

“Dat Nederland dus bepaalt wat daar op alle drie autonome eilanden gebeurt. De Coho, het steunakkoord waar Curaçao afhankelijk van is, is daar het voorbeeld van. Plannen worden hier geschreven en niet in sámenwerking met. Vervolgens is het: accepteer het nou maar, want jullie hebben toch het geld niet! En zo wordt Curaçao geforceerd om drie stappen terug te doen in de autonomie.”

‘Het is belangrijk dat er meer mensen in Den Haag zijn die van de eilanden komen’

Volgens het CDA hebben de eilanden een te kleine gemeenschap om de rechtshandhaving, zoals het beheer van de gevangenissen en de politiekorpsen, alleen te kunnen doen. Het kan beter op Koninkrijksniveau geregeld worden.

“Nee, dat is geen goed idee. Op het moment dat we het hebben over zogenaamde Koninkrijkszaken zie je dat Nederland alles gaat bepalen. De macht moet eerlijk zijn verdeeld. De oplossing zit in het samenwerken en veel kennis uitwisselen.”

Volgens de VVD valt er niet samen te werken, ‘want de eilanden komen de afspraken te vaak niet na’.

“Er is een cultuurverschil en daar houden partijen zoals VVD en CDA te weinig rekening mee. Daarom is het belangrijk dat er meer mensen in Den Haag zijn die van de eilanden komen of daar hebben gewoond.”

Uw partij pleit voor excuses voor het slavernijverleden én herstelbetalingen. Waar moeten we aan denken?

“Het betekent niet dat je geld moet gaan betalen aan individuen, maar wel investeren in de Caribische gemeenschap met projecten. In welzijn van onze studenten bijvoorbeeld.”

‘Als de eilanden vallen, dan valt Nederland ook’

In de afgelopen tientallen jaren zijn er vanuit Den Haag honderden miljoenen geïnvesteerd op de eilanden in bijvoorbeeld onderwijs, sociale projecten en de rechtshandhaving. Dat is bij lange na niet voldoende, stelt u.

“Kijk maar naar Sint-Maarten na orkaan Irma. Hoe veel projecten zijn er gerealiseerd met die 500 miljoen? Hoeveel huizen zijn er gebouwd? Wat is er van al die investeringen terechtgekomen? Dat heel veel geld steeds opgaat aan bureaucratie.”

Dus moet er wat Denk betreft veel meer van de Nederlandse begroting richting de Cariben. Critici zullen zeggen: wij inwoners van Nederland betalen belastingen voor Nederland, niet voor de autonome eilanden.

“Tegen die mensen zeg ik: je hebt geen andere keuze. We leven in het Koninkrijk der Nederland met een statuut dat zegt dat de levenskwaliteit overal op hetzelfde niveau moet liggen. En dat is nu niet zo. Als de eilanden vallen, dan valt Nederland ook. En wil je hier minder migratie? Ook dan zal je moeten investeren.”

  • De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 15, 16 en 17 maart 2021. Download en bekijk zelf het partijprogramma van Denk voor hun standpunten over de Cariben.
  • Op de hoogte blijven over de andere partijen? Abonneer dan net als andere lezers op de wekelijkse nieuwsbrief van Caribisch Netwerk (NTR).

Isaura Carrilho staat op plek 6 van de partij Denk. Foto: Carrilho