Foto: Pixabay

ORANJESTAD – Regeringscommissaris Marnix van Rij van Sint-Eustatius vindt de problemen met het drinkwater op het eiland ‘onacceptabel’. Hij overweegt zijn bevoegdheid te gebruiken om technisch personeel, ondanks de lockdown op het eiland, toe te laten en de storingen te verhelpen.

Er zijn al jaren moeilijkheden met de drinkwaterdistributie in de Caribische gemeente. De laatste weken zijn er meerdere langdurige storingen geweest waardoor er uren geen water uit de kraan komt. Dat leidt tot grote boosheid op het eiland.

Bevoegdheid gebruiken
Omdat het eiland vanwege het corona-virus is afgesloten, is het op dit moment niet toegestaan mensen toe te laten. Dat geldt ook voor technisch personeel. Van Rij heeft als regeringscommissaris de bevoegdheid om hiervan af te wijken.

“Dit is niet acceptabel. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen hebben geen oplossing gebracht. We moeten echt binnen een of twee weken weten wat er aan de hand is. Ik laat nu medisch personeel toe op het eiland vanwege COVID-19, ik kan dat ook doen voor technici.”

In gesprek met Stuco
Van Rij zegt dat hij in gesprek is met Stuco, het elektriciteits- en waterleidingsbedrijf van het eiland. Stuco heeft ook contact met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland.

“Er zijn op dit moment acute problemen met de waterleiding die drie jaar geleden is aangelegd”, vertelt Van Rij. “Er zijn verschillende lekkages. Twee weken geleden was dat ook al het geval. Die zijn toen hersteld, maar nu is het weer het geval. We hebben het dus over lekkages in leidingen die er pas een paar jaar liggen. Dit kan zo niet.”

Kamervragen

Ook Tweede Kamerlid Nevin Özütok (GroenLinks) maakt zich zorgen. Op 28 april stelde Özütok naar aanleiding van berichtgeving door Caribisch Netwerk schriftelijke Kamervragen over watertekorten op Sint-Eustatius aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Oneens met kritiek 
Er is op het eiland kritiek over de communicatie van de drinkwaterproblemen. Van Rij is het daar niet mee eens. “Als de technici niet weten wat er aan de hand is, weet ik dat als simpele jurist natuurlijk ook niet. Maar ik heb niets te verbergen. Wat ik weet vertel ik op de radio.”

Veel eilandbewoners vrezen nieuwe problemen als volgende week de scholen weer opengaan. Volgens Van Rij valt dat mee. “De scholen gaan geleidelijk open, niet alle leerlingen tegelijk. Bovendien hebben veel scholen eigen watervoorraden. Die laat ik overigens wel inventariseren.” Wanneer die watervoorraad onvoldoende is kan dat betekenen dat de school dicht blijft.

Waarom heeft Sint-Eustatius een regeringscommissaris?

Regeringscommissaris Marnix van Rij

Sinds 2018 is het lokale bestuur van de Caribische gemeente door Nederland overgenomen. Aanleiding was een vernietigend rapport over het lokale bestuur. Mike Franco werd als regeringscommissaris aangesteld om orde op zaken te stellen. Marnix van Rij (CDA) volgde Franco begin dit jaar op als regeringscommissaris.

De regeringscommissaris vervangt als het ware het bestuurscollege en de eilandsraad. Op 21 oktober 2020 krijgen de inwoners de mogelijkheid om een nieuwe eilandsraad te kiezen. Op die manier wil Den Haag de normale bestuurlijke verhoudingen gefaseerd herstellen.