Belangrijkste watertanks WEB te SEru Largu | foto Bòi Antoin

Belangrijkste wateropslagtanks WEB te Seru Largu | foto Bòi Antoin

KRALENDIJK – Het water- en energiebedrijf WEB op Bonaire heeft het drinkwaternetwerk grondig laten doorlichten op zoek naar concentraties van de legionellabacterie. Op twee plaatsen zijn er verhoogde concentraties van de legionellabacterie type 1 aangetroffen in de waterleidingen, zegt directeur Alfredo Koolman van WEB. “We hebben gelijk acties ondernomen om te zorgen voor een goede doorstroming van het water.”

De agressieve legionellabacterie type 1 is schadelijk voor de mens. De twee nieuwe gevallen van legionella type 1 zijn gevonden in Kralendijk en in Rincon tijdens metingen in december en januari; één legionella-concentratie in de waterleiding en een bij één gebouw van de Rijksgebouwendienst.

Belkis Osepa in gesprek met WEB-directeur Alfredo Koolman

Politiebureau
In december heeft WEB de aanwezigheid van legionella in het drinkwater bij het nieuwe politiebureau in Kralendijk bekendgemaakt. Toen ging het om een minder schadelijk type legionellabacterie. Er volgden metingen, acties en verschillende analyses door experts. WEB heeft destijds gezegd dat de situatie niet alarmerend is.

Naar aanleiding van de aanwezigheid van legionella rondom het politiebureau, is WEB op het gehele waterleidingnetwerk gaan focussen en is er een inventarisatie gemaakt, zegt Koolman. “We hebben plekken en gebouwen geïnspecteerd waar de groei van de legionellabacterie kan bevorderen. We kunnen van alles blijven doen bij de afnemers van drinkwater. Maar als de besmetting in ons netwerk wordt aangetroffen, moeten we het probleem bij de bron aanpakken.”

Directeur Alfredo Koolman WEB foto Belkis Osepa

Directeur Alfredo Koolman WEB foto Belkis Osepa

Niet alarmerend
Koolman zegt expliciet dat de gevonden hoge concentraties van legionella type 1 niet alarmerend zijn, er is sprake van een laag niveau. “Op een tropisch eiland kom je legionella tegen in het drinkwater. Door te meten weet je waar het zich voordoet. We moeten wel waken voor type 1 en gelijk acties ondernemen.”

WEB heeft de waterleidingen en haar waterfabriek op Hato en de opslagtanks op Seru Largu, in Rincon en in Sabadeco onderzocht. Samen met de Rijksgebouwendienst zijn ook de leidingen van gebouwen doorgelicht. De directie van WEB vergadert structureel met alle stakeholders zoals de Rijksgebouwendienst, het politiebureau, de Dienst Toezicht en Handhaving en experts uit Curaçao en Aruba over de onderzoeken. Binnenkort biedt WEB een rapportage over de bevindingen aan het Openbaar Lichaam en vertegenwoordigers van het ministerie Milieu & Natuur op Bonaire.

Zwakke plekken
Volgens Koolman is er niet van de één op de andere dag een totaal ander beeld van de zwakke plekken in het waterleidingnetwerk, waar de legionellabacterie zich bevindt. Het meten daarvan is een proces. Bonaire telt ongeveer achtduizend huishoudens. Het vergt tijd om al de nodige acties te ondernemen in he watersysteem, aldus Koolman. Waar legionella type 1 is geconstateerd in stilstaand water, heeft WEB onder andere doodlopende delen in de waterleiding verwijderd. Ook bij het gebouw waar de bacterie is gevonden, is er gezorgd voor goed doorstromend water.

Koolman benadrukt dat het drinkwater op Bonaire gewoon gedronken kan worden. Legionella type 1 is slechts schadelijk in de vorm van nevel bij bijvoorbeeld het gebruik van een douchekop. Het inademen van aerosolen (zeer fijne waterdruppels) die besmet zijn met de bacterie kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Door Belkis Osepa