THE BOTTOM – Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu overlegt met Saba over een maatregelenpakket om de drinkwatervoorziening aan te pakken. Nederland heeft de financiering al gereserveerd.

 
Dit meldt Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van Kamervragen van de parlementariërs Hachchi (D66) en Van Veldhoven (D66). De beschikbaarheid van zoet water is een groot probleem op Saba, vooral in de droge periode.

 
Het kennisinstituut Vitens Evedis Internationaal heeft afgelopen maanden een onderzoek gehouden naar een duurzame drinkwatervoorziening. Schultz van Haegen heeft de voorlopige resultaten besproken met het bestuurscollege van Saba tijdens de Caribisch Nederland-week. Beide partijen moeten nu beslissen over de te nemen maatregelen.

 
Cisternen
Een van de conclusies is dat een drinkwaternet financieel niet haalbaar is vanwege de hoge constructie- en exploitatiekosten. “Daarnaast wordt deze oplossing door het eiland niet ondersteund. Door het gebruik van cisternen (waterkelders) onder de huizen beschikken Sabanen over gratis water, dat met eenvoudige zuivering ook als drinkwater wordt gebruikt. Alleen in tijden van grote droogte is levering van drinkwater nodig”, schrijft Schultz van Haegen.

 
Een oplossing om de waterkwantiteit te verbeteren is de bouw van extra opslagcapaciteit voor zoet water. Deze maatregel wordt ‘eiland-breed’ ondersteund.

 
Eisen
Volgens de minister voldoet de waterkwaliteit in de cisternen niet altijd aan de Nederlandse drinkwatereisen. Nederland gaat de mogelijkheid om een waterzuiveringsinstallatie te plaatsen in alle huizen op Saba nader onderzoeken. Een maatregel op korte termijn is het plaatsen van vijf gallons dispensers die gevuld worden met ontzilt zeewater. Bij tekort aan drinkwater kan dit gedistribueerd worden.

 
Door Belkis Osepa