DEN HAAG – Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten gaan samenwerken op het gebied van energievoorziening, maar daarvan is nu weinig sprake. Hierover moet nog overleg gevoerd worden. Dat blijkt uit een brief van minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe de nieuwe energiebedrijven van Saba en Sint Eustatius, die op 5 december van start moeten gaan – in de toekomst precies gaan samenwerken. Maar Plasterk verwacht wel nauwe samenwerkingsverbanden.

Windenergie
Plasterk informeert de Kamer over de huidige stand van zaken wat betreft energievoorziening en refereert verder aan plannen waaraan gewerkt wordt. Sint Eustatius en Saba willen bijvoorbeeld bekijken of het mogelijk is gebruik te maken van windenergie. Dat wordt momenteel onderzocht met windmeetmasten. Op Bonaire wordt 35 procent van de energie al opgewekt met wind door twaalf windturbines.

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu is verder bezig om een drinkwatervoorziening te regelen voor Saba en de afvalwaterbehandeling op Bonaire aan te pakken. Een gezamenlijke drinkwatervoorziening voor de eilanden is niet haalbaar, aldus de minister.

door: Jamila Baaziz