Foto: Tassen met voedsel voor getroffen Arubanen/Bossi Volunteers Group

WILLEMSTAD – Het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgt van Nederland 16,5 miljoen euro aan noodhulp. Hoe dit geld verdeeld gaat worden over de zes eilanden, is nog niet bekend.

Knops over de noodhulp
Download de audio hier
.

De hulp moet gaan naar burgers die het meest lijden van de coronacrisis. Zo maakt staatssecretaris Raymond Knops vandaag bekend. Het is voor voedselpakketten en producten voor persoonlijke hygiëne, zegt hij.

Geen begrotingssteun

Overheden van de eilanden mogen dit bedrag dus niet gebruiken om tekorten in hun begrotingen aan te vullen. Want daarvoor benadrukt Knops opnieuw, moet eerst gekeken worden naar welke bezuinigingsmaatregelen de eilanden zelf nemen.

“Nu er geen inkomsten meer binnenkomen uit het toerisme, zullen de landen moeten komen met een plan hoe ze dit inkomensverlies gaan compenseren. Dit houdt in dat er bezuinigd moet worden aan de uitgavenkant.”

Knops over bezuinigingen
Download de audio hier
.

Al eerder liet Nederland blijken dat vooral de hoge salarissen van politici, topambtenaren en directeuren van overheidsbedrijven aangepakt moeten worden. Het is één van de voorwaarden voor met name de autonome eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten om begrotingssteun te krijgen.

Knops complimenteerde vandaag Aruba die daartoe al maatregelen neemt met de Wever-Croes-norm (variant Balkenende-norm).

Door deze norm mogen directeuren niet meer dan 130 procent van het ministersloon (dat loon is ongeveer 7600 euro) verdienen. Maar de Arubaanse premier geeft toe dat ze deze norm nog niet meteen op alle directeurssalarissen kan toepassen, vanwege bestaande arbeidscontracten.

Op Curaçao is gesproken over een Rhuggenaath-norm. het besluit is echter nog niet genomen.