Foto: John Samson

DEN HAAG – Minister Knops (Koninkrijksrelaties) wil samen met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten kijken hoe de eilanden financieel geholpen kunnen worden. Ook de eilanden krijgen economische klappen door de corona-uitbraak. 

De Caribische gemeenten Bonaire, Saba en Sint-Eustatius kunnen rekenen op een economische steunpakket vanuit Den Haag. Mensen en bedrijven die door de corona-crisis inkomsten mislopen, krijgen een tegemoetkoming.

Dat geldt niet voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, omdat ze autonome landen zijn binnen het Koninkrijk.

Meer financiële ruimte voor Aruba, Curaçao, Sint-Maarten 
De autonome eilanden kregen eerder de opdracht vanuit Den Haag om fors te gaan bezuinigen. Minister Raymond Knops erkent dat de eilanden daardoor met ‘budgettaire beperkingen’ te maken hebben in deze crisis en onderzoekt nu de mogelijkheden.

Ook de economie van deze eilanden is voor een groot deel afhankelijk van toerisme. Door de uitbraak van het nieuwe corona-virus zal vooral deze sector hard geraakt worden.

“In de zeer uitzonderlijke omstandigheden van dit moment, wordt gekeken of op basis van de mogelijkheden die het Statuut voor het Koninkrijk biedt en de uitzonderingsbepalingen in de wet- en regelgeving, de landen in staat gesteld kunnen worden de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden”, aldus de minister.

Curaçao:’Wij hebben steun nodig’
“Wij hebben financiële hulp nodig”, zegt de Curaçaose parlementsvoorzitter William Millerson (PAR). “Wij kunnen nu moeilijk de nodige steun geven, gezien onze precaire financiële en economische situatie.”

Ook de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) doet een oproep aan Nederland voor financiële steun. Die waarschuwt voor ‘massaontslagen’ als er geen noodlening komt, omdat de eilanden niet de financiële ruimte hebben om de klappen op te vangen zoals Nederland.

“Juist in deze tijden moeten de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden elkaar hulp en bijstand verlenen. Solidariteit is nu belangrijker dan ooit”, aldus interim-directeur José Jardim (CBCS). “Curaçao en Sint-Maarten staan voor een zware opgave.”

“De uitdagingen van de komende periode zullen ongetwijfeld een enorme druk leggen op de regeringen van beide landen. De CBCS zal zich daarom tot het uiterste inspannen om de regeringen van Curaçao en Sint-Maarten bij te staan.”

‘Zo snel mogelijk Rijksministerraad’
Het College financieel toezicht, die toezicht houdt op de financiën van de eilanden, en het Internationaal Monetair Fonds brengen in kaart wat de eilanden nodig hebben.

Er komt binnenkort een Rijksministerraad in Den Haag waarin de beslissingen voor de autonome eilanden genomen zullen worden. Een precieze datum, kan het ministerie nog niet zeggen. “Zo snel als mogelijk.”

Volgens een woordvoerder zou dat volgende week al kunnen zijn, maar dat blijft ‘afhankelijk van de tempo’ waarin de verschillende financiële instellingen tot adviezen kunnen komen.