Foto: Overzicht van aantal corona-gevallen/WHO

ORANJESTAD – Terwijl de overheden en gezondheidsdiensten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten het publiek informeren over hun aanpak tegen het coronavirus Covid-19, blijkt in de praktijk dat deze landen flink achterlopen.

Dit is komt omdat de invoering van de internationale gezondheidsregeling van WHO flink achterblijft. Deze regeling is bedoeld om verspreiding van dit soort infectieziekten tegen te houden

Deze gezondheidsregeling IHR is een pakket aan maatregelingen, wetgeving, meldingssystemen, draaiboeken etc. die alle lidstaten moeten invoeren.

Foto – WHO

Gezondheidsregeling IHR

Wereldgezondheidsorganisatie WHO is in 2005 met 196 lidstaten de nieuwe International Health Regulations (IHR) overeengekomen. Het Nederlandse koninkrijk heeft dit ondertekend en het is in 2007 van kracht gegaan. De landen rapporteren zelf over de vooruitgang. In de lijst zijn echter alleen de resultaten voor Nederland te zien.

In de praktijk blijkt dat deze dus niet op orde zijn. Daardoor hebben Aruba, Curaçao en Sint-Maarten nu meer problemen in de aanpak tegen het nieuwe coronavirus dan landen die deze maatregelen wél al ingevoerd hebben.

Een groot deel van de huisartsen is telefonisch slecht bereikbaar

De Arubaanse gezondheidsinstanties roepen al wekenlang op om eerst de huisarts te bellen bij verdachte symptomen. Maar een groot deel van de huisartspraktijken is telefonisch slecht bereikbaar. Daarnaast is er geen protocol waardoor in principe elke huisarts anders kan handelen bij een melding.

Sinds vandaag is er pas dat protocol. Voorzitter van huisartsenvereniging HAVA, Joaquin van Trigt, meldt dat er een handelswijze is afgesproken met Directie Volksgezondheid en ziekenhuis HOH. Patiënten moeten tussen zeven uur ‘s ochtends en zes uur ‘s avonds kunnen bellen. En anders op een spoedlijn waar binnen 30 seconden wordt opgenomen, zegt Van Trigt.

In ieder geval begint nu pas de uitrol van een maatregel die volgens WHO cruciaal is voor snelle detectie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Geen epidemioloog
Een ander belangrijke maatregel in de bestrijding is de aanwezigheid van deskundigen. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt dat er op alle eilanden deskundig personeel beschikbaar is. Maar Aruba heeft geen epidemioloog, dé deskundige die toezicht moet houden en data analyseren om verspreidingen te voorkomen.

Foto – Pixabay

Bovenwindse eilanden niet goed voorbereid

Op de Bovenwindse eilanden is de isolatiecapaciteit beperkt en op Sint-Eustatius zijn er zelfs geen quarantainemogelijkheden, zegt het RIVM. Maar op alle eilanden zou er wel deskundig personeel zijn, volgens het rijksinstituut.

Lees meer hierover: Bovenwindse eilanden niet goed voorbereid op komst corona

Daarbij is het opmerkelijk dat het ziekenhuis HOH ervan uitgaat dat ze nauw contact hebben met een epidemioloog. “Dat is toch Eugene. Oh, is hij geen epidemioloog. Dan weet ik het niet”, zegt Marjolyn Maduro, deskundige infectiepreventie van het ziekenhuis. Ook heeft ze nooit gehoord van de WHO-gezondheidsregeling IHR.

Centrale spil: RIVM
Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn overigens zelf verantwoordelijk voor de invoering van de WHO-gezondheidsregeling. Vijf jaar geleden heeft Nederland echter met deze landen een samenwerkingsovereenkomst getekend. Omdat bleek dat de drie landen het uiteindelijk niet zelf aankunnen om snel en juist te handelen bij uitbraak van besmettelijke ziekten. RIVM werd aangewezen als coördinatiepunt. Deze instantie is dus niet alleen belangrijk voor de BES-eilanden maar alle Nederlands-Caribische eilanden.

Foto – RIVM

Het is daarom ook dat  corona-testen van Aruba en Curaçao (op Sint-Maarten zijn de testen nog niet)  voor een tweede analyse naar het RIVM worden gestuurd. En niet bijvoorbeeld naar labs in Amerika, dat dichterbij ligt.  Zo kan het RIVM de situatie beter blijven monitoren en rapporteren aan WHO. Het betekent wel dat het langer duurt voordat de patiënt de definitieve uitslag krijgt.

RIVM moet ook de invoering van de WHO-gezondheidsregeling op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten monitoren en evalueren. De laatste beoordeling van RIVM was in 2019. De conclusie was toen opnieuw dat de eilanden meer moeten doen in de bestrijding van infectieziekten.