Foto: Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath maakt maatregelen bekend

WILLEMSTAD – Het merendeel van de ondernemers op Curaçao vindt de maatregelen van de regering om de sociaaleconomische effecten van de coronacrisis te verzachten ontoereikend. “Ons ontheffen van omzetbelasting en toeristenbelasting lost niks op als er geen toeristen zijn”, zeggen ze.

Toerisme is een van de nog weinige groeisectoren op Curaçao. Maar door de coronacrisis is deze sector sinds deze week helemaal tot stilstand gekomen. Samen met de voorlopige stopzetting van de raffinage activiteiten raakt Curaçao in één klap tussen de 30 en 50 procent van haar Bruto Nationaal Product (BBP) kwijt. Dat stelt het Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). In absolute bedragen gaat het om 1,7 tot 2,5 miljard gulden.

Drastische gevolgen voor de samenleving
“Voor het bedrijfsleven, de werkgelegenheid, de deviezen instroom, kortom de welvaart zijn de gevolgen dramatisch”, vertelt Joop Kusters van het VBC.

De Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata) verwacht dat alle hotels en verblijfsaccommodaties zullen sluiten wat gepaard zal gaan met verlies van naar schatting 16.000 banen (11.500 direct en 4750 indirect).

Andere aan de toeristische sector gerelateerde activiteiten zoals (retail)handel, supermarkten en pompstations zijn hierbij niet inbegrepen. “De totale werkloosheid op Curaçao dreigt hierdoor op meer dan 45 procent uit te komen”, aldus Kusters. Om de economie niet te laten imploderen zijn al deze bedrijven afhankelijk van steun van de overheid.

Hulp is ‘work in progress’ volgens premier
Die steun presenteerde Premier Eugene Rhuggenaath samen met minister Kenneth Gijsbertha van Financiële Zaken en minister Giselle McWilliam van Economische Zaken tijdens een persconferentie afgelopen maandag in de vorm van een zogenaamd  ‘Solidariteitspakket’.

Kritiek vanuit de ondernemerswereld volgde algauw, waarop Rhuggenaath reageerde: “Ik begrijp de zorg dat het pakket misschien niet is wat mensen gehoopt hadden. Het is de bedoeling dat de maatregelen ruimte bieden aan bedrijven zodat ze mensen niet naar huis hoeven te sturen.”

Ook beloofde de premier verder te werken aan deze hulppakketten. “Dat doen we in overleg met de betrokkenen zodat we de enorme impact zo goed mogelijk het hoofd kunnen bieden. We werken op basis van cijfers en met de mogelijkheden die we hebben”, stelt Rhuggenaath.

Ondernemers teleurgesteld en wantrouwend
Doel van het Solidariteitsplan van kabinet Rhuggenaath is om massaontslag in de horeca en toeristische sector te vermijden. Maar volgens Terence van der Valk, eigenaar van onder andere het Kontiki Beach Resort bieden de maatregelen geen verlichting.

“De persconferentie en het voorgestelde pakket is zeer teleurstellend te noemen. Dit is gewoon een kwestie van tijd rekken”, aldus Van der Valk. “Het niet hoeven te betalen van omzetbelasting (OB) en toeristenbelasting hebben geen enkele zin als er ook geen toeristen naar het eiland kunnen komen en als de restaurants dicht zijn waardoor er dus geen omzet gemaakt wordt”, stelt de ondernemer.

Vechten voor salarissen
Van der Valk vindt op dit moment het belangrijkste dat er zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid komt voor bedrijven en werknemers in de vorm van een noodpakket voor alle werkende mensen. Bijvoorbeeld dat ze verzekerd zijn van bijvoorbeeld 80 procent van hun loon.

Van der Valk: “Wij zullen er alles aan doen om te vechten voor onze medewerkers, maar voor ons is dit zonder steun niet vol te houden”. Hij zou liever zien dat er in tussentijd gewerkt wordt aan een plan voor de wederopbouw.

“Het is van essentieel belang dat het volk duidelijk krijgt en dat er gelden beschikbaar worden gesteld voor maatschappelijke rust, voor de komende 3 maanden. Er is geen tijd meer te verliezen”.

Aantal coronabesmettingen neemt toe
Ondertussen is het aantal positief geteste gevallen opgelopen van vier naar zes, dat maakt epidemioloog Izzy Gerstenbluth dinsdag bekend tijdens een persconferentie.

Beide nieuwe gevallen zijn wederom in het buitenland besmet geraakt. Het gaat om een twintigjarige vrouw die in Nederland studeert en samen met haar ouders die op Curaçao wonen via Miami het land zijn binnengekomen en een Curaçaoënaar die terug is gekomen uit Oostenrijk.

Beiden zitten nu in quarantaine en worden gemonitord door het team van Gerstenbluth. Inmiddels zijn zes mensen positief getest, 1 is overleden, twee zijn genezen en drie worden nog gemonitord.

Met deze maatregelen wil het kabinet tijdens de coronacrisis ondersteuning bieden

Het eerste pakket aan maatregelen zal tot en met april 2020 duren en houdt in dat bedrijven fiscale stimuleringsmaatregelen en economische steun krijgen.

Economische steun:
• Het aanbod van een degelijke watervoorziening is voor iedereen die in aanmerking komt voor hulp
• Er zijn meer mogelijkheden om financiële ruimte te krijgen en andere vormen van ondersteuning
• Er is een ondersteuningsfonds voor eenmansbedrijven, kleine bedrijven en middelgrote bedrijven. Wie hier aanspraak op kan maken en hoe die ondersteuning eruit ziet is niet bekend gemaakt. Wel zou hier 2 miljoen gulden voor zijn vrijgemaakt.
• Er zijn verschillende ondersteuningsprogramma’s voor bedrijven en individuen.

Fiscale stimuleringsmaatregelen:
• Sociale premies en OB hoeven niet afgedragen te worden
• Betaling van belasting wordt (indien mogelijk) uitgesteld en er worden nieuwe betalingsregelingen ingesteld
• Overige kosten hoeven niet betaald te worden, geen boetes dus ook geen rente
• Er komt een korting op de inkomstenbelasting

Sociale steun:
• Er worden pakketten uitgedeeld aan families en kinderen die kwetsbaar zijn om te voorzien in het eerste levensonderhoud en de hygiëne te bewaren
• We ondersteunen bij schuldhulpverlening
• Er is een helpdesk die ondersteunt bij arbeidsvragen
• Er is een sociaal emotionele ondersteuning beschikbaar voor families en ouderen