Foto: Melvin Tromp (AVP) met minister Raymond Knops (foto: Sharina Henriquez)

ORANJESTAD – Nederland is tevreden over de samenwerking met Aruba nu, maar nog niet over hoe Aruba zich aan de afspraken houdt om haar financiën weer gezond te krijgen. Dat blijkt uit het bezoek van de Nederlandse minister van Koninkrijksrelaties Raymond Knops aan het eiland de afgelopen dagen.

“Ik ben nog niet tevreden, maar dat kan ook niet omdat een aantal zaken niet is ingevuld. De begroting van 2020 is nog niet vastgesteld”, zegt Knops. Aruba moet niet alleen laten zien dat ze zich aan de normen houdt, maar ook op welke manier, vindt hij.

foto: John Samson

Dreigende aanwijzing

In november vonden Nederland en Aruba elkaar uiteindelijk waardoor een dreigende aanwijzing werd uitgesteld. Maar Aruba moet dan wel hard aan de slag dit jaar om Nederland te blijven overtuigen.

De blijvende kritiek is dat de regering Wever-Croes de mooie financiële cijfers wil halen met incidentele inkomsten, met name door nieuwe belastingen in te voeren. En niet genoeg doet om blijvende kosten, vooral die van personeel, te verlagen.

Knops zegt dat Aruba ook niet haar zaken op orde heeft om zelf toezicht te kunnen doen. Aruba wil graag af van het ‘Nederlandse’ financiële toezicht door de rijksministerraad en dit door een eigen begrotingskamer laten doen.

Kortom, de Nederlandse minister is wel positief over de laatste stappen die de Arubaanse regering heeft genomen. Maar nog lang niet overtuigd om Aruba al met iets tegemoet te komen.  Ook niet bijvoorbeeld met de door Aruba zeer gewenste ‘zachte leningen’.

Minister Raymond Knops over zachte leningen voor Aruba

Het protest bij het kantoor van de Nederlandse Vertegenwoordiging – foto: Sharina Henriquez

Protest van oppositie

Aanhangers van de grootste oppositiepartij AVP hebben tijdens het bezoek van de Nederlandse minister kort geprotesteerd. “We zijn de politieke vervolging, vriendjespolitiek, zelfverrijking zat”, zegt een aanhanger. Woordvoerder en ex-parlementariër Melvin Tromp overhandigt minister Knops het dossier over de twee aanklachten tegen de Arubaanse premier voor wanbestuur.

De Nederlandse bestuurder zegt het echter in handen te laten van het Openbaar Ministerie om daar iets van te vinden. Maar Tromp vindt toch dat ook de Nederlandse politiek op de hoogte moet worden gebracht. De Arubaanse premier reageerde eerder al met een aangifte van smaad tegen Tromp.